Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Kukizowcy dla strażaków

Kukizowcy dla strażaków

dsc_3562Ruch Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przedstawionym projekcie wnioskodawcy postulują wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) w wysokości 20 zł za każdy rok aktywnej służby.

Zgodnie z projektem Kukiz’15 złożonym w Sejmie, członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy pełnili co najmniej przez 20 lat aktywną służbę, ma przysługiwać dodatek do emerytury w wysokości 20 złotych za każdy udokumentowany rok służby.

Przez aktywną służbę w OSP – zgodnie z projektem – należy rozumieć służbę trwającą łącznie 20 lat, podczas której ubezpieczony brał udział w co najmniej połowie wszystkich akcji swojej jednostki. – Taka osoba będzie dostawała po 20 latach służby 400 złotych (20 razy po 20 zł) dodatku do emerytury, jeśli przepracował 30 lat, to dostanie 600 złotych dodatku (30 razy po 20 złotych) – powiedział PAP Norbert Kaczmarczyk (Kukiz’15).

– OSP to jedyna organizacja, która jest w stanie reagować na zagrożenia typu: powodzie, pożary, często takie osoby całe życie poświęcają służbie, a na starość nie mają na leki. Oni się angażują z dobrego serca, są na każde zawołanie, czują się patriotami, a potem nikt o nich nie pamięta – zaznaczył poseł Kukiz’15.

Według projektu, wójt gminy, na wniosek ubezpieczonego, wydaje zaświadczenie o okresie trwania jego służby, liczbie akcji ratowniczych, w których brał udział w czasie pełnienia służby oraz o liczbie akcji ratowniczych danej jednostki ochotniczej straży pożarnej w czasie pełnienia służby przez ubezpieczonego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia ma określić formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku, aby zapewnić prawidłowe naliczenie wysokości emerytury.

– Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym –podkreślono w uzasadnieniu do projektu. Według Kukiz’15 “wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby”.

Jak zaznaczono, ochotnicze straże pożarne są ważnym elementem służby publicznej, pod której sztandarami obywatele zaprawiają się do dyscypliny i pogłębiają swoje poczucie obowiązku i poświęcenia, a dodatek do emerytury ma za zadanie wynagrodzić im wieloletnią służbę i działalność na rzecz lokalnych społeczności.

W ocenie projektodawców, służba pełniona przez członków ochotniczej straży pożarnej wiąże się nie tylko z uczestnictwem w akcjach, ale także z koniecznością odpowiedniego przygotowania fizycznego do niej oraz koniecznością wygospodarowania czasu wolnego, który mogliby przeznaczyć np. na odpoczynek. Dodatkowo podjęcie się służby w ochotniczej straży pożarnej wiąże się dla nich z szeregiem obowiązków i pełną gotowością do podjęcia odpowiednich działań – głosi uzasadnienie.

W Polsce działa ponad 16 tysięcy jednostek ochotniczej straży pożarnej, które zrzeszają blisko 380 tysięcy osób.

Sam pomysł wprowadzenia dodatku do emerytury jest jak najbardziej godny uznania, jednak kryteria jego przyznawania – przynajmniej w zaproponowanej wersji – są dość kontrowersyjne, ponieważ stawiają w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji druhów służących w słabych i bardzo słabych jednostkach.

Nie jest tajemnicą, że wśród tych 16 tysięcy jednostek, są jednostki bardzo silne, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wyjeżdżające do dziesiątków akcji rocznie i są jednostki, które nie dysponują ani sprzętem ani odpowiednim zapleczem kadrowym i są dysponowane do akcji najwyżej kilka razy do roku.  W takiej słabej jednostce, wyjeżdżającej do akcji np. 8 razy na rok, druh może stosunkowo łatwo wykazać się czterema wyjazdami i tym samym będzie spełniał kryteria ustawowe do otrzymania dodatku do emerytury. Taki warunek może być nie do spełnienia dla druha służącego w dynamicznej straży należącej do KRSG, która wyjeżdża np. 80 razy rocznie. Wykazanie się czterdziestoma wyjazdami aż przez dwadzieścia lat, będzie prawdopodobnie niemożliwe. Przecież to jest praca społeczna. Druhowie służący w OSP normalnie pracują na utrzymanie swoich rodzin. Nie jest możliwe,  aby być zawsze na miejscu, kiedy jednostka wyjeżdża bardzo często, ponieważ jako należąca do KRS-G jest dysponowana w pierwszej kolejności.

W ten sposób druh który przez wiele uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych rocznie, nie otrzyma nic, ponieważ np. uczestniczył „tylko” w trzydziestu akcjach rocznie (a powinien w czterdziestu),  natomiast jego kolega ze słabej jednostki, który miał przez cały okres służby tyle wyjazdów, w ilu ten z mocnej jednostki uczestniczył w ciągu jednego tylko roku, otrzyma dodatek do emerytury.  W związku z tym celowe wydaje się ustalenie innego, bardziej obiektywnego, traktującego wszystkich druhów jednakowo, wskaźnika stanowiącego kryterium uprawniające do przyznania dodatku do emerytury.

brzesko.info.pl

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast