Don't Miss
Home » Wiadomości » Kwartet na Przedgórzu – można składać wnioski

Kwartet na Przedgórzu – można składać wnioski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia

„Kwartet na Przedgórzu”

działającego na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

„Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 1 691 146,00 zł

***

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 701 950 ,00 zł.

***

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 490 000,00 zł.

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27 września 2012 roku do 26 października 2012 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami  oraz  w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” oraz pod numerami tel. 14 / 684 66 66 / kom. 883 599 699, e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com / lider@przedgorze.pl

Dodatkowo dla Wnioskodawców z gminy Dębno i Brzesko utworzono punkty informacyjne:

  • Punkt Informacyjny w Dębnie  – Wola Dębińska 240 p. 2 (budynek Urzędu Gminy)   tel. 14 631 85 88, e-mail: lgddebno@gmail.com
  • Punkt Informacyjny w Brzesku, Pl. Kazimierza Wielkiego 8 p. 104 (budynek Multimedia Polska S.A.) tel. 14 685 87 88, e-mail: lgdbrzesko@gmail.com

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: każda zgłoszona operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów,  jakie można uzyskać za zgodność z lokalnymi kryteriami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast