Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Kwartet na Przedgórzu – można składać wnioski

Kwartet na Przedgórzu – można składać wnioski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia

„Kwartet na Przedgórzu”

działającego na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

„Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 1 691 146,00 zł

***

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 701 950 ,00 zł.

***

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi: 490 000,00 zł.

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27 września 2012 roku do 26 października 2012 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami  oraz  w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” oraz pod numerami tel. 14 / 684 66 66 / kom. 883 599 699, e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com / lider@przedgorze.pl

Dodatkowo dla Wnioskodawców z gminy Dębno i Brzesko utworzono punkty informacyjne:

  • Punkt Informacyjny w Dębnie  – Wola Dębińska 240 p. 2 (budynek Urzędu Gminy)   tel. 14 631 85 88, e-mail: lgddebno@gmail.com
  • Punkt Informacyjny w Brzesku, Pl. Kazimierza Wielkiego 8 p. 104 (budynek Multimedia Polska S.A.) tel. 14 685 87 88, e-mail: lgdbrzesko@gmail.com

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: każda zgłoszona operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów,  jakie można uzyskać za zgodność z lokalnymi kryteriami.

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast