Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Kwartet” pisze strategię

„Kwartet” pisze strategię

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” nadal prowadzi konsultacje z mieszkańcami i diagnozuje potrzeby społeczne na obszarze, który obejmuje swoim działaniem. Wszystko po to, by jak najlepiej opracować lokalną strategię rozwoju, która będzie złożona do konkursu na wybór LGD realizującej projekty w okresie programowania na lata 2014-2020.

Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego terminu i warunków konkursu wiadomo już, że strategię wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami trzeba będzie złożyć nie później niż 30 grudnia 2015 roku.

– To prawie miesięczny poślizg w porównaniu z wcześniej awizowanym terminem, ale nie ma co robić tragedii. Będziemy mieć więcej czasu na staranniejsze opracowanie strategii  – komentuje Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia.  – To ważne, bo regulamin konkursu jest bardzo rygorystyczny, a konkurencja ubiegających się o środki  innych Lokalnych Grup Działania będzie bardzo duża – dodaje.

Diagnozowanie potrzeb
„Kwartet na Przedgórzu” jest jedną z ponad trzydziestu podobnych LGD, działających w Małopolsce. Działa na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów), zamieszkiwanych przez ponad 68 tys. osób. W poprzednim rozdaniu, obejmującym lata 2007-2013, Stowarzyszenie z Warysia rozdzieliło dla beneficjentów na ponad 220 zrealizowanych przez nich projektów blisko 11 mln zł i należało do czołowych takich grup nie tylko w województwie, ale także w kraju.

Prezes Kania nie ukrywa, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje obecnie przy wytyczaniu priorytetowych celów na następne lata: – Mamy nie tylko profesjonalnie funkcjonujące biuro, ale także grupę zaangażowanych działaczy wchodzących w skład zarządu Stowarzyszenia. Liczy on obecnie 10 osób, a dodatkowo na okres przygotowywania strategii dokooptowano do nich wskazanych przez szefów gmin przedstawicieli poszczególnych samorządów. Podczas organizowanych spotkań zgłaszane są liczne pomysły i nawet konkretne projekty, które będziemy chcieli włączyć do strategii.

Stowarzyszenie oprócz przeprowadzonych już konsultacji z mieszkańcami każdej z gmin, a także z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i animatorami kultury, na bieżąco prowadzi badania sondażowe. Na stronie internetowej (www.kwartetnaprzedgorzu.pl) znajdują się specjalna ankieta do wypełnienia oraz „karta projektu”. Można je też odebrać z biura lub wypełnić na miejscu. Pracownicy  i wolontariusze zwracali się o wypełnienie ich do uczestników plenerowych imprez podczas Borzęckiego Święta Grzyba i Turnieju Rycerskiegom w Dębnie. Każda opinia bądź pomysł są odnotowywane i będą uwzględniane najpierw przy opracowaniu i aktualizowaniu diagnozy społeczno-gospodarczej, a następnie najciekawsze i najbardziej oczekiwane projekty zostaną wpisane w przygotowywana strategię.

Nic bez mieszkańców
– Wykorzystujemy każdą okazję, by informować mieszkańców oraz szkolić potencjalnych naszych beneficjentów – podkreśla Piotr Kania. – Innowacyjną formę warsztatów przybrał  wyjazd studyjny blisko 20-osobowej grupy do Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Tam zapoznaliśmy się z warunkami funkcjonowania małych zakładów przetwórstwa lokalnego, a w trakcie podróży moderowaliśmy debatę nad możliwością jak najefektywniejszego wykorzystania przewidywanej puli środków. W porównaniu z poprzednim okresem zmieniają się zasady rozdziału środków, więc ważne, by przyszli wnioskodawcy jak najwięcej wiedzieli, co ich czeka.

Warto dodać, że konsultacje przeprowadzane są również wśród samorządowców. Do kontynuowania pracy w LGD przekonywali radnych podczas specjalnych prezentacji pracownicy i członkowie zarządu. Od stycznia odbyło się kilka spotkań z udziałem wójtów i burmistrzów gmin „Kwartetu”, ostatnie miało miejsce 15 października. Natomiast 30 września Rada Miejska przyjęła uchwałę o udziale Gminy Brzesko w pracach LGD w okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. Wcześniej taki dokument uchwalili samorządowcy Borzęcina, a w najbliższym czasie decyzję w tej sprawie mają podjąć Dębno i Radłów.

Miejsca pracy w cenie
– Przyjmując stosowną uchwałę samorząd Brzeska rozwiał wcześniejsze wątpliwości na temat składu „Kwartetu” w przyszłym okresie finansowania – mówi  Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pełniąca funkcję skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia. – Głosowanie poprzedziły kilkumiesięczne konsultacje, a także podczas wspomnianej sesji radni, wskazując na korzyści płynące z możliwości realizowania projektów w ramach „Leadera”, apelowali o zapewnienie optymalnego miejsca  brzeskiej gminy w strukturach „Kwartetu”. Ostatecznie uchwałę przyjęto niemal jednogłośnie, przy 16 głosach „za” i jednym wstrzymującym – opisuje przebieg debaty brzeskich radnych.

– Z pewnością liczne postulaty i sugestie, jakie pojawiały się podczas podobnych dyskusji uwzględni walne zebranie członków, które na początku listopada dokona oceny dotychczasowych prac i ustali zasady przyszłej współpracy – prognozuje kierownik biura Marek Latasiewicz i zaraz dodaje: – A trzeba wiedzieć, że zarówno dla beneficjentów, jak i dla LGD o fundusze europejskie będzie o wiele trudniej niż w poprzednim rozdaniu. Dość powiedzieć, że znacząca część puli środków, jaką będziemy dysponować, trzeba będzie przeznaczyć na projekty generujące miejsca pracy. Ministerstwo zaleca także, by realizowane projekty związane były z pomocą dla grup defaworyzowanych oraz z promocją produktów lokalnych. Trudniej o pomoc unijną będzie dla przedsiębiorców. Tymczasem codziennie do biura  Stowarzyszenia zgłaszają się osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pragnące rozwijać istniejące już przedsiębiorstwa, z pytaniem o to, kiedy będą mogli składać u nas wnioski. Ich zainteresowanie „Leaderem” jest zrozumiałe, bo fundusze w innych programach zostały mocno ograniczone…

Umów się na dyżur!
W związku z przesunięciem terminu składania LSR „Kwartet” uruchomił jeszcze jedną możliwość konsultacji. W każdej z czterech gmin pracownicy LGD będą mieć dodatkowe dyżury. Każdy, kto ma oryginalny pomysł na projekt oraz chce zmieniać swe otoczenie, powinien zapoznać się z informacjami znajdującymi się na www.kwartetnaprzedgorzu.pl . Tam też można znaleźć dogodny dla siebie termin spotkania z przedstawicielem biura Stowarzyszenia.

logo-noweEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowane ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


PS

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast