Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Kwartet” walczy o ponad 4,5 mln złotych!

„Kwartet” walczy o ponad 4,5 mln złotych!

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” znalazło się wśród najlepszych Lokalnych Grup Działania w Małopolsce. Na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego stowarzyszenie, mające swą siedzibę w Warysiu wraz z „Doliną Karpia” z Zatoru zostało ocenione najwyżej. To dobrze rokuje przed wyborem LGD do przyznania pomocy na dodatkowe zadania, zaplanowane do 2015 roku. Jeśli „Kwartet” pomyślnie przebrnie kwalifikacje może na nie otrzymać ponad 4,5 mln zł.

– Oczywiście, wysoka ocena, jaką uzyskało nasze stowarzyszenie, jest powodem do zadowolenia, ale przede wszystkim cieszy fakt, że podejmowane przez LGD inicjatywy sprawdziły się i dobrze są postrzegane na obszarze, na którym działamy – podkreśla Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – W dotychczasowych naborach od 2009 roku na projekty realizowane w czterech operacjach – „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe Projekty” – rozdzieliliśmy blisko 5 mln zł. Teraz mamy szansę na drugie tyle.

Samorząd Małopolski ocenił efektywność Lokalnych Grup Działania pod kątem podziału dodatkowych środków, które na realizacje nowych zadań będą mogły otrzymać najlepsze LGD. Według informacji uzyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do podziału będzie ok. 360 mln zł. Ustalono, że w pierwszej kolejności otrzymają je po dwie LGD w każdym województwie. Zatem lista rankingowa, w której najlepszymi wskaźnikami mogły wykazać się stowarzyszenia z Zatoru i właśnie z Warysia, daje sporą szansę, że wśród wybranych znajdą się oba czołowe stowarzyszenia. Ustalono, że możliwe będzie otrzymanie pomocy na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju do wysokości kwoty, na którą przyznano pomoc we wszystkich dotychczasowych naborach w danym LGD, nie większej jednak niż 5 mln zł. W przypadku „Kwartetu” jest to ponad 4,8 mln zł i o taką kwotę stowarzyszenie wnioskowało.

– O wybraniu do pomocy LGD decydować będą dwa elementy – wspomniana lista rankingowa oraz ocena Lokalnej Strategii Rozwoju, która na potrzeby realizacji nowych zadań została odpowiednio rozszerzona – wyjaśnia Piotr Kania. – Zmieniając LSR, staraliśmy się więc uwzględniać te kryteria, które przy jej ocenie pozwalają zdobyć największą liczbę, czyli wykazać innowacyjność planowanych projektów i opisać dotychczasowe formy współpracy, w jakie zaangażowane jest nasze stowarzyszenie – dodaje.

Rozszerzenia LSR dokonano na podstawie przeprowadzonych konsultacji. W ich efekcie określono potrzeby w zakresie tych działań, które wymagają wsparcia oraz pomocy różnym grupom i organizacjom społecznym.

– Uznano, że działania te powinny koncentrować się wokół procesów budowania własnej, lokalnej tożsamości, co dałoby impuls do stworzenia unikatowego produktu turystyczno-edukacyjnego. Zrodził się więc pomysł stworzenia na obszarze LGD swoistego „Szlaku historii ludzi, miejsc i wydarzeń”, który współtworzony będzie głównie przez młodych mieszkańców czterech gmin – Borzęcina, Radłowa, Dębna i Brzeska – na których funkcjonuje „Kwartet na Przedgórzu”. Wyłoniono szereg ważnych obiektów, postaci i wydarzeń do umieszczenia na szlaku w pierwszej kolejności, oraz ich opisania, a często także przywrócenia należnej im świetności Równocześnie na obszarze tych gmin wprowadzany będzie innowacyjny system kształcenia uczniów szkół samorządowych w zakresie wiedzy o własnym subregionie – wyjaśnia prezes Kania.

Wydaje się, że największą wartością nowej inicjatywy jest przywracanie zbiorowej świadomości miejsc pamięci, dotyczącej małych ojczyzn. Inicjatywę tę nazwano „Przedgórzańską edukacją”. Ma to być zaplanowane na lata systemowe działanie, którego efektem ma być stworzenie kompleksowego programu dla szkół, ale nie tylko dla szkół z obszaru LGD. I choć akcentowane było wielowiekowe dziedzictwo tych ziem i ogromne możliwości ludzkie, to projekty zgłaszane do tej pory w konkursach nie uwzględniały – w sposób zadawalający – tego aspektu, poza wydawnictwami dotyczącymi np. historii obszaru.

Niewątpliwie proponowany w LSR projekt jest bezprecedensowym w skali regionu, ale także i w zasadniczych aspektach również niespotykany w kraju. Pierwszym krokiem realizowanego w szerszym wymiarze projektu ma być cała gama przedsięwzięć towarzyszących organizacji „Szlaku”. Akcje edukacyjne i promocyjne, skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i potencjalnych turystów będą prowadzone jednak w sposób nowatorski i unikatowy. Planuje się m.in. stworzenie spójnego systemu oznakowania atrakcji wraz z Systemem Innowacyjnej Informacji GUIDE 24/24, polegającym na wykorzystaniu tradycyjnych, ale nade wszystko elektronicznych nośników informacji, w tym telefonów komórkowych.

Jeśli wniosek „Kwartetu” zostanie wybrany do realizacji nowych zadań, ogłoszone będą konkursy na realizację projektów w zakresie czterech operacji, mieszczących się merytorycznie w LSR. Największa pula, ponad 3,3 mln zł zostanie rozdzielona na pomoc w ramach zadań „Odnowa i rozwój wsi”. 900 tys. zł planuje się rozdzielić między autorów najciekawszych tzw. małych projektów, 200 tys. zł – na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortstw, natomiast 100 tys. zł – na rozwój w kierunku działalności nierolniczej. Ogłoszenie naborów na wszystkie konkursy zaplanowano na pierwsze półrocze 2013 roku, a realizacja projektów powinna zakończyć się w roku 2014.

– Gdyby jednak „Kwartet” nie został teraz wybrany do realizacji nowych zadań wśród dwóch najlepszych LGD w Małopolsce, wówczas istnieje szansa na pozyskanie dodatkowej pomocy w następnym etapie naborów, bo do rozdziału pozostanie nadal ok. 160 mln zł. Ale wówczas zostanie utworzona z pozostałych LGD krajowa lista rankingowa i przynajmniej czołowa „trzydziestka” dodatkowe środki otrzyma. Jesteśmy jednak dobrej myśli, że już ten pierwszy etap będzie dla nas pomyślny – mówi prezes Piotr Kania.

 

PR

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast