Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Lądowisko „Brzesko-Szpital”

Lądowisko „Brzesko-Szpital”

PIC05697.JPGPrezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o zarejestrowaniu w Ewidencji pod numerem 244 lądowiska „Brzesko-Szpital”. Tym samym potwierdził formalnie, iż lądowisko przyszpitalne jest lądowiskiem przystosowanym do operacji startów i lądowań śmigłowców o masie startowej MTOM do 5700 kg, czyli odpowiada wymaganiom określonym przepisami Ustawy Prawo Lotnicze. Od tego momentu SPZOZ może wykorzystywać wspomniane lądowisko do przyjmowania śmigłowców ratownictwa medycznego o każdej porze dnia i nocy.

Konieczne dla spełnienia wymogów ustawowych prace modernizacyjne i adaptacyjne lądowiska zrealizowano z 85 % udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pod nazwą : „Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” (Priorytet: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego).

Wartość projektu ogółem: 906 428,75 zł.

Wszystkie prace budowlane, techniczne i inne związane z płytą lądowiska, systemem oświetlenia naprowadzającego i przeszkodowego, instalacją osobnego dźwigu transportującego pacjenta, rękawem wiatru. itp. zostały wykonane, zakończone i odebrane a lądowisko dopuszczone do użytkowania Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku przy pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. Stało się to jeszcze w czerwcu br.

Niemniej uzyskanie wpisu do Ewidencji lądowisk ULC opóźniała konieczność dokonania wycinki kilkunastu drzew (uznanych za przeszkody lotnicze) rosnących na sąsiedniej – przylegającej do lądowiska działce. Właścicielem tego gruntu a także drzew (lasu) był Skarb Państwa. Uzyskanie zgody na wycięcie drzew wymagało udziału w postępowaniu administracyjnym Burmistrza Brzeska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Ministra Ochrony Środowiska. Należało „odlesić” ten teren, wykonać Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzyskać niezbędne zgody i poczekać na uprawomocnienie się wszystkich decyzji. To trwało. Niemniej przy dużym zaangażowaniu pracowników Szpitala na każdym etapie postępowania administracyjnego taką decyzję uzyskano i Burmistrz Brzeska, sprawujący nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, zlecił przeprowadzenie wycinki drzew. Sama realizacja zlecenia musiała poczekać na zakończenie się okresu lęgowego ptaków. Ostatecznie wspomniane drzewa zostały już wycięte i nie ma już przeszkód lotniczych.

Wydana, na wniosek SPZOZ, końcowa opinia Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie była również pozytywna, i tym samym otworzyła drogę do rejestracji lądowiska w ULC, co dziś jest już faktem dokonanym.

Warto uzupełnić, że posiadanie lądowiska zarejestrowanego w ewidencji Prezesa ULC powoduje spełnienie warunku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, co ma duże znaczenie dla przyszłości funkcjonowania brzeskiego SOR-u jako elementu wojewódzkiego systemu ratownictwa medycznego.

SPZOZ Brzesko

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast