Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Lądowisko „Brzesko-Szpital”

Lądowisko „Brzesko-Szpital”

PIC05697.JPGPrezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o zarejestrowaniu w Ewidencji pod numerem 244 lądowiska „Brzesko-Szpital”. Tym samym potwierdził formalnie, iż lądowisko przyszpitalne jest lądowiskiem przystosowanym do operacji startów i lądowań śmigłowców o masie startowej MTOM do 5700 kg, czyli odpowiada wymaganiom określonym przepisami Ustawy Prawo Lotnicze. Od tego momentu SPZOZ może wykorzystywać wspomniane lądowisko do przyjmowania śmigłowców ratownictwa medycznego o każdej porze dnia i nocy.

Konieczne dla spełnienia wymogów ustawowych prace modernizacyjne i adaptacyjne lądowiska zrealizowano z 85 % udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pod nazwą : „Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” (Priorytet: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego).

Wartość projektu ogółem: 906 428,75 zł.

Wszystkie prace budowlane, techniczne i inne związane z płytą lądowiska, systemem oświetlenia naprowadzającego i przeszkodowego, instalacją osobnego dźwigu transportującego pacjenta, rękawem wiatru. itp. zostały wykonane, zakończone i odebrane a lądowisko dopuszczone do użytkowania Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku przy pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. Stało się to jeszcze w czerwcu br.

Niemniej uzyskanie wpisu do Ewidencji lądowisk ULC opóźniała konieczność dokonania wycinki kilkunastu drzew (uznanych za przeszkody lotnicze) rosnących na sąsiedniej – przylegającej do lądowiska działce. Właścicielem tego gruntu a także drzew (lasu) był Skarb Państwa. Uzyskanie zgody na wycięcie drzew wymagało udziału w postępowaniu administracyjnym Burmistrza Brzeska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Ministra Ochrony Środowiska. Należało „odlesić” ten teren, wykonać Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzyskać niezbędne zgody i poczekać na uprawomocnienie się wszystkich decyzji. To trwało. Niemniej przy dużym zaangażowaniu pracowników Szpitala na każdym etapie postępowania administracyjnego taką decyzję uzyskano i Burmistrz Brzeska, sprawujący nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, zlecił przeprowadzenie wycinki drzew. Sama realizacja zlecenia musiała poczekać na zakończenie się okresu lęgowego ptaków. Ostatecznie wspomniane drzewa zostały już wycięte i nie ma już przeszkód lotniczych.

Wydana, na wniosek SPZOZ, końcowa opinia Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie była również pozytywna, i tym samym otworzyła drogę do rejestracji lądowiska w ULC, co dziś jest już faktem dokonanym.

Warto uzupełnić, że posiadanie lądowiska zarejestrowanego w ewidencji Prezesa ULC powoduje spełnienie warunku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, co ma duże znaczenie dla przyszłości funkcjonowania brzeskiego SOR-u jako elementu wojewódzkiego systemu ratownictwa medycznego.

SPZOZ Brzesko

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast