Don't Miss
Home » Wiadomości » Miliony dla aktywnych

Miliony dla aktywnych

138 milionów na podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Małopolski trafi do małopolskich firm, instytucji i organizacji. 

Prezes Jan Pamuła i V-ce Prezes Tomasz Latocha w imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie, której MARR S.A. udzielać będzie niskooprocentowanych pożyczek na poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację. Fundusze na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy przewidziano 88 mln zł (z opcją na dodatkowe 50 mln zł) na wsparcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. O pożyczki mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy. Wsparcie może zostać wykorzystane m. in. na budowę, rozbudowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic, obiektów rekreacyjnych, kulturalnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, ułatwienie dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, a także na inwestycje w infrastrukturę drogową. Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Wartość pożyczki wyniesie od 300 tys. do aż 15 mln zł. Oprocentowanie będzie niższe niż rynkowe.

Za udzielenie i obsługę pożyczek MARR S.A. nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Maksymalny okres spłaty w przypadku tej pożyczki wyniesie 20 lat.

To tylko jeden z programów który wdraża MARR S.A. Program jest prowadzony przez Departament Instrumentów Finansowych, który nadzoruje v-ce prezes MARR S.A. Tomasz Latocha.

Dla samorządów a także innych jednostek funkcjonujących na terenie określonej gminy, w tym również i prywatnych przedsiębiorców, jest to wspaniała okazja do pozyskania bardzo korzystnego źródła finansowania dla bardzo ważnych i niejednokrotnie niezwykle kosztownych przedsięwzięć, które w istotny sposób wpłyną na komfort życia mieszkańców. Nie jest to co prawda dotacja tylko pożyczka którą trzeba będzie zwrócić, ale warunki na których pożyczka jest udzielona są bardzo korzystne. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosić będzie  nie więcej niż 1,75% w skali roku, co biorąc pod uwagę choćby wysokość inflacji oznacza, że udostępnione środki są wręcz za darmo. Dodatkowo okres spłaty jest bardzo długi, co w znacznym stopniu ułatwia wygospodarowanie odpowiednich środków na spłatę, bez konieczności zbyt mocnego zaciskania pasa i ograniczania innych koniecznych inwestycji.


IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast