Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nabór na stanowisko Kierownik Biura

Nabór na stanowisko Kierownik Biura

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza

Nabór Na Stanowisko: Kierownik Biura – miejsce pracy Waryś

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) staż pracy na stanowisku kierowniczym,
c) co najmniej dwuletni staż pracy w organizacjach pozarządowych lub w samorządzie (umowa o pracę).

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE
b) dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, generator wniosków, http),
c) doświadczenie w pracy w stowarzyszeniach,
d) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
e) prawo jazdy kat. B,
f) wymagane cechy osobowe: umiejętność kierowania zespołem ludzi, sumienność, terminowość załatwiania spraw, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomości języków,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
e) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty określone w ppkt a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i podpisane.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 12.00.

Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej: www.przedgorze.pl lub pod numerami telefonów: 14 68 46 666; 883 599 699.

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast