Don't Miss
Home » Region » Nauka zawodu z Erasmusem

Nauka zawodu z Erasmusem

Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży – to tytuł projektu Erasmus +, który przez najbliższe dwa lata będzie realizowany w Szkole Branżowej I stopnia, działającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego. Dla uczniów przewidziano praktyki w niemieckich placówkach kształceniowych, a dla nauczycieli szkolenia. Właśnie trwa rekrutacja, zarówno do szkoły, jak i projektu.

Zagraniczne praktyki prowadzić będą instruktorzy zatrudnieni w IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą, IB Mitte gGmbH w Jenie oraz VITALIS GmbH w Schkeuditz.

Ta forma praktyk nie tylko podnosi kwalifikacje zawodowe, ale także przyczynia się do rozwoju umiejętności społecznych. Mam tu na myśli przełamywanie oporu przed podejmowaniem wyzwań oraz poszerzanie horyzontów myślowych. W tych sferach uczniowie niepełnosprawni intelektualnie są bardzo często o krok z tyłu za swoimi rówieśnikami – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w branży kucharskiej, hotelarskiej, cukierniczej, budowlanej, ogrodniczej i mechanicznej. Na początku wezmą udział w programie przygotowawczym, którego celem będzie zwiększenie motywacji, nauka podstaw zawodowego języka niemieckiego oraz poznanie regionu, w którym będzie realizowany staż.

***

Branżowa Szkoła I stopnia jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Uczniowie kształcą się w takich samych zawodach, jak ich pełnosprawni rówieśnicy w innych bocheńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Edukacja kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji, który jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Absolwenci otrzymują taki sam tytuł zawodowy, jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej klasy. Uczniowie kształcący się na kierunku kucharz mają zapewnione praktyki w kuchni szkolnej. Młodzież ucząca się na innych kierunkach odbywa praktyki zawodowe u pracodawców.

sp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast