Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie

Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie

Nowy nabytek OSP Borzęcin Dolny, średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo 3/16 4×4, po dokonaniu niezbędnych formalności administracyjnych i technicznych został w dniu 20 października br. wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Jak informuje Prezes Jednostki w Borzęcinie Dolnym, a zarazem Komendant Gminny OSP Grzegorz Małek nowy wóz bojowy uczestniczył już w trzech akcjach, wyjeżdżając do pożaru budynku gospodarczego, jak również dwukrotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń w postaci powalonych drzew.

– Aby wprowadzić pojazd do podziału bojowego w KP PSP musieliśmy dokonać wielu niezbędnych formalności związanych nie tylko z odbiorami technicznymi, ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu, ale również wykonaniem wymaganego przebiegu 1200 kilometrów, będącego warunkiem zapewnienia dalszej gwarancji oraz szkoleniami obsługi pojazdu, autopompy i detektora wielogazowego. Po wypełnieniu wszelkich warunków samochód został wprowadzony do podziału bojowego, a na jego wyposażeniu, poza wyposażeniem standardowym znajdują się m.in. zestaw PSP R1 wraz z deską i klamrami ortopedycznymi, detektor wielogazowy, aparaty ODP, piła łańcuchowa do drewna, piła do stali i betonu, sprzęt burzący, agregat oddymiający, pompa szlamowa, drabina dw10, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy przenośny, kombinezony do owadów błonkoszkrzydłowych, działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, 10 węży W52 i 8 węży W75 – informuje Grzegorz Małek, Prezes OSP Borzęcin Dolny.

Nowy wóz bojowy, odebrany przez władze gminy i strażaków jednostki OSP w trakcie uroczystego przekazania w Gromniku w dniu 26 maja br. został zakupiony dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego do jednostek OSP w województwie małopolskim trafiły łącznie 34 nowe pojazdy. Dofinansowanie na ten cel pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uroczystego przekazania pojazdów dokonał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego w asyście Adama Kwaśniaka, przewodniczącego komisji rewizyjnej i radnego sejmiku.

– Koszt zakupu pojazdu dla OSP Borzęcin Dolny zamknął się kwotą 681 174, 00 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM stanowi 46,09 % tj. kwota 313 953,10 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 53,91% – kwota 367 220,90 złotych. Dodatkowo gmina pokryła koszty zakupu detektora wielogazowego w wysokości 4 043,01 złotych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Pozyskany przez Gminę Borzęcin dla jednostki OSP Borzęcin Dolny średni samochód ratowniczo – gaśniczy został wykonany na podwoziu Volvo FLD3C/FL. W kabinie pojazdu mieści się 6 strażaków.

– Wóz wyposażony jest w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4×4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Co niezwykle ważne, pojazd jest także przyjazny dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Dodatkowo jednostka OSP otrzymała detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu – dodaje.

Warto podkreślić, że nowe pojazdy trafiły do tych OSP w Małopolsce, które najbardziej ich potrzebują. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Galeria zdjęć<==

borzecin.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast