Nie przegap
Strona główna » Region » O dotacjach i funduszach dla małopolskich samorządów

O dotacjach i funduszach dla małopolskich samorządów

Resize of konf _5_Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego zaprosiło gospodarzy gmin na I Małopolską Konferencję pn. „Dotacje i fundusze dla małopolskich samorządów”. Podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Sorys informował o możliwościach pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Ważnym elementem Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2016-2020 jest tzw. Subregionalny Program Rozwoju, który określa politykę samorządu województwa wobec pięciu subregionów (Krakowski Obszar Metropolitalny, subregiony: tarnowski, sądecki, podhalański oraz Małopolska Zachodnia).

– W ramach tak zwanego podejścia subregionalnego 18,5% środków przeznaczyliśmy na pięć subregionów, po to, aby wymusić na potencjalnych beneficjentach wspólne działanie. Chodzi o to, aby wspólnie realizować przedsięwzięcia o szerszym charakterze, czy zasięgu. Dodatkowo z Pomocy Technicznej wydzieliliśmy środki na przygotowanie projektów – wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Trwają nabory Kart Projektów w subregionach. Do 2 maja br. przyjmowane będą zgłoszenia w ramach poddziałań: gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz lokalne trasy turystyczne. Zaplanowane zostały kolejne nabory m.in. do działań z zakresu obniżenia poziomu niskiej emisji, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz infrastruktury dla obsługi podróżnych (czerwiec 2016), gospodarki odpadami (wrzesień 2016) oraz infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym (listopad 2016).

Wicemarszałek przedstawił także stan zaawansowania wdrażania RPO WM 2014-2020. – Do tej pory ogłosiliśmy 10 konkursów, w tym 4 konkursy trwające, 2 konkursy zakończone, a 4 nabory są aktualnie prowadzone – informował Stanisław Sorys. – Złożonych zostało 100 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 418 683 325,39 zł. Obecnie trwa ocena 73 wniosków, a do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów o łącznej wartości wsparcia 151 745 199,40 zł – wyliczał.

W drugim kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone kolejne konkursy. Będzie prowadzony nabór wniosków wpisujących się w działania związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz kształcenie zawodowe uczniów.

Prezentując kryteria oceny projektów i warunki przyznawania dotacji, wicemarszałek Stanisław Sorys przypomniał, że wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Ich zastosowanie w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów projektów jest zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów określonymi w RPO WM. Ocena projektów jest dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM, a zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WM.

W programie konferencji znalazły się także prezentacje: na temat dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiona przez wiceprezesa WFOŚ Jana Musiała oraz zasad i możliwości aplikowania po środki europejskie, przygotowana przez Michała Golemo z Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych.

W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył także radny województwa Stanisław Pasoń.

malopolskie.pl

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast