Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ochotnicy a jednak profesjonaliści – zakończenie projektu realizowanego przez OSP Górka

Ochotnicy a jednak profesjonaliści – zakończenie projektu realizowanego przez OSP Górka

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, społecznym i kulturalnym dla społeczności lokalnej, na których realizację samodzielnie pozyskuje środki finansowe.

W ciągu ostatnich kilku lat OSP w Górce była realizatorem sześciu projektów, mających na celu przede wszystkim aktywizację społeczności lokalnej, współfinansowanych ze źródeł  zewnętrznych.

W grudniu 2016 roku dobiegła końca realizacja kolejnego projektu „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników z gminy Szczurowa”, w który zaangażowanych było 32 strażaków ochotników z gminy Szczurowa. Z tej okazji, w sobotę 17 grudnia w remizie OSP w Górce, odbyła się Konferencja Podsumowująca połączona z galą wręczenia nagród wszystkim osobom, które pomogły w realizacji projektu.

Na realizację projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Górce otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 64.580 zł. Partnerami projektu były  Gmina Szczurowa i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Gmina Szczurowa w ramach partnerstwa przeznaczyła na realizację projektu kwotę 8.300 zł. Wkład własny OSP Górka wynosił 2.400 zł. Całkowity koszt projektu – 75.280 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzące do zwiększenia skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych. W trakcie ośmiu miesięcy realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w 66-godzinnym cyklu szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, pracowników pogotowia ratunkowego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkoleń było przygotowanie strażaków do podejmowania akcji ratujących życie i zdrowie ludzkie, współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu zdarzenia, do momentu przekazania ich służbom medycznym. Uczestnicy projektu zdali egzamin państwowy, składający się z części teoretycznej i praktycznej, uzyskując tytuł ratownika Egzamin został przeprowadzony przez komisję lekarską powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.

W ramach projektu odbyło  się również szkolenie  z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. Polegało ono na zdobyciu wiedzy o zasadach poruszania się łodzią motorową na akwenach wodnych,  nauce podstawowych węzłów i znaków wodnych oraz obsługi jednostek pływających. Kursanci zdobyli umiejętności praktyczne dotyczące prawidłowej pracy załogi i zasad współpracy z innymi jednostkami pływającymi na wodzie, pracy w kombinezonach wypornościowych, technik podejmowania z wody osób poszkodowanych i udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończonych szkoleniach strażacy przystąpili do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Polski Związek Motorowodny. Wszyscy  kursanci bezbłędnie zdali egzamin i dzięki temu zdobyli patent Sternika Motorowodnego uprawniający do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych.

Kolejnym działaniem w trakcie  realizacji projektu były szkolenia z zakresu orientacji w terenie, dzięki którym uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, poznali zasady bezpiecznego dowodzenia i współpracy grupy w różnych warunkach i terenie.  Część praktyczna szkolenia miała formę gry terenowej, w której uczestnicy poznali topografię terenu i wykonali szereg czynności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości w sytuacjach ekstremalnych. Odbyła się symulowana akcja poszukiwawcza osoby zaginionej z wykorzystaniem łączności radiowej oraz map. Szkolenia te będą bardzo przydatne w sytuacji zagrożenia powodziowego, które co kilka lat występuje  na terenie gminy Szczurowa oraz innych klęsk żywiołowych.

Szkolenia na poligonie w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu były następnym działaniem w projekcie.   Jednym z założeń  szkoleniowych były ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na wodach szybkopłynących, które odbyły się w górnym biegu Dunajca w gminie Łącko. Strażacy wyposażeni w specjalistyczne kombinezony i kamizelki asekuracyjne  w realnych warunkach uczyli się  udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wodzie, gdzie nurt rzeki jest bardzo szybki i rwący.  Strażacy pracowali  z użyciem rzutek ratowniczych, pontonu oraz  sprzętu, z którym na co dzień ćwiczą strażacy PSP. Kolejnym etapem szkoleń było ratownictwo wysokościowe. Strażacy uczyli się technik linowych i węzłów specjalistycznych stosowanych w ratownictwie wysokościowym, jak również  praktycznych metod wykorzystania ich w działaniach ratowniczych. Elementem końcowym szkolenia był zjazd samoratujący strażaka z okna wspinalni na linie ratowniczej. Dalszym elementem szkolenia były ćwiczenia na gruzowisku,  gdzie założeniem było odszukanie osób poszkodowanych lub uwięzionych w wyniku katastrof budowlanych. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, taki jak kamery wziernikowe i termowizyjne, geofony, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny i mechaniczny, strażacy dokonywali przeszukania i wykonania dostępu do osób uwięzionych na terenie gruzowiska. Osoby odnalezione należało ewakuować i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, której druhowie uczyli się we wcześniejszym etapie projektu.   Należy zaznaczyć, że kadra szkoląca to funkcjonariusze PSP z ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Husar.
O ich najwyższych umiejętnościach  i doświadczeniu świadczą misje ratownicze,  jakie prowadzili na całym świecie, między innymi  po trzęsieniu ziemi w Indiach, Haiti, Nepalu, czy  tsunami w Japonii.

Zwieńczeniem cyklu szkoleń projektowych były manewry OSP przeprowadzone przez uczestników projektu w celu podzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi strażakami. W czasie manewrów zostały zaplanowane pozorowane zdarzenia wymagające interwencji strażaków. Została przeprowadzona ewakuacja zakładu pracy na skutek wycieku niebezpiecznych substancji z systemu chłodniczego. W wyniku tego zdarzenia były osoby poszkodowane, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali osoby poszkodowane zespołom ratownictwa medycznego.  W trakcje działań strażacy wykonali uszczelnienie układu chłodniczego i neutralizację środków chłodniczych, które wyciekły podczas awarii. Ćwiczenia wymagały doskonałej koordynacji zastępów straży, umiejętności współpracy, a przebieg manewrów był oceniany przez obserwatorów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa. Manewry zostały przeprowadzone na terenie zakładu Blue Ice w Rząchowej.

W ramach projektu zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa. Dzięki dużej liczbie krwiodawców udało się zgromadzić aż 13,95 litra krwi. W akcji udział wzięli  uczestnicy projektu, mieszkańcy i strażacy OSP z terenu gminy Szczurowa.

W związku z  projektem została przeprowadzona „Kampania informacyjna dla najmłodszych”, w ramach której odbyły się pogadanki i zajęcia praktyczne mające na celu zwiększenie wśród dzieci świadomości i wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, zachowania podczas klęsk żywiołowych oraz sposobów postępowania w sytuacji wychłodzenia organizmu. W spotkaniach z dziećmi, które odbyły się w czterech szkołach podstawowych w gminie Szczurowa, uczestniczyło ponad 200 uczniów klas I-VI wraz z nauczycielami.  

Ponadto, w ramach realizacji projektu, w remizie OSP Górka zostało utworzone  Gminne Centrum Szkolenia dla strażaków ochotników z terenu gminy Szczurowa. Centrum będzie służyło jako miejsce, gdzie strażacy ochotnicy będą mogli się spotkać i zdobywać wiadomości i umiejętności poszerzające swoje kwalifikacje. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce powołano  również Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi gminy Szczurowa, który obecnie zrzesza 35 osób. Należy zauważyć, że na terenie gminy Szczurowa jest to pierwsza tego typu organizacja.

Zadanie publiczne pod nazwą „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników z gminy Szczurowa” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Koordynator projektu: Piotr Mikuś

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast