Don't Miss
Home » Region » Ostatnia Sesja Rady Powiatu w kadencji 2014-2018

Ostatnia Sesja Rady Powiatu w kadencji 2014-2018

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się ostatnia w tej kadencji Sesja Rady Powiatu. Podczas sesji radni przyjęli m.in. informację o pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie osiągniętych wyników, uchwałę w sprawie zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych dostosowanej do nowego ustroju szkolnego oraz regulamin określający zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.

Radni zatwierdzili również rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2019 roku oraz ustalili wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku.

Druga część sesji poświęcona została na  podsumowania i podziękowania, a rozpoczął ją Jan Flasza Dyrektor bocheńskiego muzeum wykładem dotyczącym odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku  z bocheńskiej perspektyw.

Czteroletnią działalność rady podsumował najpierw  Starosta Ludwik Węgrzyn, prezentując najważniejsze działania podjęte przez Starostę, Zarząd  i Radę Powiatu  w Bochni w latach 2014-2018.

Był to bardzo intensywny czas, w którym wiele udało się zrealizować. Na inwestycje wydaliśmy ponad 103 miliony zł., pozyskaliśmy 81 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Powstała nowoczesna sala gimnastyczna przy Mechaniku, wybudowaliśmy 17 mostów i przepustów, rozbudowaliśmy i w dalszym ciągu modernizujemy  szpital powiatowy. Nie zapomnieliśmy o bezpieczeństwie tu nowa komenda PPSP, a doposażenie jednostek OSP  wyniosło prawie 250 tys. zł., dbaliśmy także o komendę Powiatową Policji w Bochni. Było też wiele ciekawych imprez kulturalnych wśród których zdecydowany prym wiedzie Weekend z zabytkami – powiedział Starosta Węgrzyn.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek przedstawiła sesyjne statystyki:

Rada Powiatu na 37 sesjach podjęła 367 uchwał, powołała 5 komisji stałych, które są organami opiniodawczo – doradczymi rady.  Przygotowano materiały na 232 posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu,  w tym Komisja Rewizyjna odbyła 64 posiedzenia, przeprowadziła 14 kontroli i wypracowała 12 wniosków. Rozpatrzono 14 pism skargowych, 10 skargom nadano tryb skargowy następnie przekazano je Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. Komisja Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 43 posiedzenia, Wypracowała 22 wnioski.  Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki odbyła 45 posiedzeń i wypracowała 45 wniosków. Komisja  Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji  odbyła 34 posiedzenia,  wypracowała 20 wniosków. Komisja Zdrowia  i Opieki Społecznej odbyła 46 posiedzeń i wypracowała 42 wnioski. Radni złożyli 142 interpelacje i  141 wniosków – podsumowała Przewodnicząca Gąsiorek.

Podczas sesji starosta Węgrzyn złożył również gratulacje pracownikom starostwa, którzy otrzymali od Wojewody Małopolskiego odznaczenia za długoletnią służbę. Złoty medal otrzymała Bogusława Fruga i Leszek Micuda, srebrny medal otrzymała Agnieszka Rudek i Maria Jachym natomiast brązowy medal otrzymali Ewa Wełna, Joanna Mirowska – Tobiasz i Paweł Burkowicz.

Na zakończenie radni, przedstawicieli jednostek, inspekcji i szkół oraz dyrektorzy i pracownicy starostwa otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

Galeria zdjęć <<<

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast