Don't Miss
Home » Region » Otwarcie nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach

Otwarcie nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach

We wtorek 6 marca 2018r. Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek uczestniczył w otwarciu nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach. W ciągu ostatnich trzech lat lokalne firmy znacząco rozwinęły swój potencjał, a także sporo nowych firm przeniosło swoją działalność na teren Gminy Bochnia.

Na powyższe wskazują dane budżetowe tzn.  wpływy z podatku CIT (dane w zł) uzyskiwane przez Gminę Bochnia co potwierdza tabela poniżej.

Można śmiało powiedzieć, że Gmina Bochnia, to Gmina Przyjazna Przedsiębiorcy !!!

Składa się na to szereg podjętych działań, i tak w 2015 roku została podjęta:

  1. Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS. Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości.

2.      Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia w ramach której podatki od środków transportowych zostały obniżone do stawki minimalnej wynikającej z przepisów prawa – czyli najniższe z możliwych ‼.Dzięki temu zabiegowi sporo firm transportowych przeniosło swoją działalność do Gminy Bochnia. Nowych Podatników przybyło tyle, że zrekompensowało to znaczącą obniżkę podatków.

Kolejnym krokiem podjętym w celu zwiększenia atrakcyjności Gminy, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej było podjęcie

  1. Uchwały nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wcześniej, patrząc na stawki podatku funkcjonujące w Gminie, nie była ona konkurencyjna w stosunku do okolicznych samorządów. W związku z czym, kwota podatku została obniżona z kwoty 18,50 zł za m2 do kwoty 14,00 zł za m2, czyli aż o 25%

Rozbudowa o nową halę magazynową i czwartą linię produkcyjną w AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne firmy do ok. 4,5 mld opakowań,

 a zatrudnienie znalazło tam dodatkowych 37 osób. Zdecydowaną większość pracowników stanowią osoby z Gminy i Powiatu Bocheńskiego oraz okolicznych miejscowości (fabryka jest zlokalizowana blisko granicy dwóch powiatów).

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast