Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Panel Dyskusyjny w Gminie Dębno

Panel Dyskusyjny w Gminie Dębno

1314 grudnia o 13:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Dębno odbyło się spotkanie Seniorów uczestniczących w projekcie „Seniorzy współdecydują” oraz przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz instytucji i organizacji działających na rzecz Seniorów w Gminie.  Urząd Gminy reprezentowała  Magdalena Zychowicz-Gurgul – Kierownik Referatu Funduszy, Promocji i Monitorowania Strategii, Radę Gminy Dębno natomiast Przewodniczący Piotr Matura, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Ciuruś i Radni – Elżbieta Rzepa i Antoni Kmieć. Głos w Dyskusji zabrał także Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury – Włodzimierz Gurgul.

Przedstawicielki Fundacji Aktywnej Edukacji – Anna Marek i Marta Tarabuła-Fiertak przedstawiły wyniki i wnioski z projektu.  Dużą część podsumowania zajęło przytoczenie potencjału i obrazu Seniora, wyniki diagnozy potrzeb oraz wstępne wnioski z zajęć dotyczących rad seniorów.

Duże doświadczenie, wrażliwość na potrzeby społeczne, dyspozycyjność, kultura osobista, opanowanie, to potencjał Seniorów warty wykorzystania w działalności społecznej i obywatelskiej.  Seniorzy czują potrzebę integracji i dalszej aktywizacji środowiska osób starszych. Oczekują także współpracy z Radą Gminy oraz Urzędem, np. w zakresie przygotowywania projektów.  W ramach diagnozy (kwestionariusze ankiety) Seniorzy dobrze ocenili własne miejscowości w kontekście potrzeb Seniorów oraz bezpieczeństwo w Gminie.

Podczas dyskusji na temat organizacji zajęć i dalszej aktywizacji i integracji Seniorów pojawiły się propozycje: powołanie Klubów Seniora w Sołectwach oraz organizacja zajęć w Dębińskim Centrum Kultury, które przygotowywali i realizowali by sami Seniorzy. Zajęcia i dyskusje w Klubie Seniora dotyczyły by także działalności społecznej i obywatelskiej, która daje szansę na zorganizowanie się Seniorów i podjecie inicjatywy stworzenia w przyszłości ciała konsultacyjnego, doradczego i inicjatywnego –  Gminnej Rady Seniorów.

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast