Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Pieniądze na działalność gospodarczą od Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Pieniądze na działalność gospodarczą od Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Niebawem, bo już końcem kwietnia, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłosi nabór w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, oraz rozwijania działalności gospodarczej.

W roku ubiegłym został ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”. Do biura wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę wstępną, zgodności z LSR, oraz zgodności z PROW 2014-2020, jak również zgodności z kryteriami lokalnymi. Końcem listopada ubiegłego roku, członkowie Rady podjęli decyzję o wyborze do finansowania wszystkich 9 wniosków. Obecnie wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. W wyniku przeprowadzonego naboru na przełomie października i listopada 2016 roku, mieszkańcy chcący podjąć działalność gospodarczą, otrzymali pomoc w kwocie 450 000,00 zł.

W ramach realizacji LSR w najbliższym czasie będzie można ubiegać się o dofinansowanie na operacje z zakresu Podejmowanie Działalności Gospodarczej oraz na Rozwój Działalności Gospodarczej. Na realizację tych operacji LGD planuje przeznaczyć kwotę 1 650 000 złotych. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu określone warunki.

Więcej informacji na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów <==

Nadwiślańska Grupa Działania E.O.Cenoma

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast