Don't Miss
Home » Wiadomości » Plebiscyt Kryształy Soli / GŁOSOWANIE

Plebiscyt Kryształy Soli / GŁOSOWANIE

mikro-220aWybierzmy razem najlepszych społeczników! Już po raz dziesiąty zostaną rozdane Kryształy Soli – nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W tym roku jedną ze statuetek będą mogli także przyznać internauci. Zapraszamy do głosowania! Głosować można do 17 grudnia. Z jednego IP można oddać maksymalnie jeden głos na danego kandydata w ciągu doby. Przypomnijmy, nagroda Kryształy Soli jest przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego od 2005 roku. Statuetki otrzymują społecznicy i organizacje pozarządowe, którzy wyróżniają się ciekawymi inicjatywami, ciężką pracą czy po prostu – są dobrym wzorem do naśladowania dla innych. Nazwa nagrody nie jest przypadkowa – „sól ziemi” to w końcu ludzie wyjątkowi, których praca ubogaca ich najbliższe otoczenie.

LISTA UCZESTNIKÓW NA KTÓRYCH MOŻNA ODDAĆ GŁOS <<<

REGULAMIN <<<

5575_koNadwiślańska Grupa Działania “E.O.CENOMA”

Etnograficznie mieszkańcy obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” to Krakowiacy Wschodni oraz Zachodni, dlatego odwiedzający tereny LGD mają możliwość obcowania z dawnymi, bardzo dobrze zachowanymi na tym terenie tradycjami oraz obrzędami. Wszystkoto, oprawione w istniejącą zabytkową architekturę pozwala na poznanie oraz podziwianie historii i kultury tego obszaru.

Wizją rozwoju regionu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” jest ochrona bezcennych zasobów kulturowych, kulinarnych oraz przyrodniczych regionu i uczynienia z nich ciekawej atrakcji turystycznej.

Działania, jakie Stowarzyszenie poczyniło w tym kierunku to m.in.:
– realizacja projektów nakierowanych na odtworzenie lokalnej tradycji i obrzędów i ponowne zakorzenienie ich we współczesnym świecie;
– organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego, rozpowszechniając i chroniąc od zapomnienia tradycyjne rzemiosła;
– finansowanie nagród w konkursach o tematyce związanej z lokalną tradycją;
– organizacja cyklu działań pn. „Wieczory Kultury i Tradycji Wsi Polskiej” odbywających się na terenie każdej z gmin członkowskich;
– publikacja opracowań dotyczących dziedzictwa kulturowego obszaru;
– stworzenie podstaw funkcjonowania dwóch wiosek tematycznych: Łazy, tj. „Wioska Dobrej Pogody” i Siedlec „Akademia Krakowiaka”.

Kontakt:
ul. Rynek 4
32-820 Szczurowa
powiat brzeski
eocenoma@interia.pl
www.cenoma.pl

668b_koStowarzyszenie Folklorystyczne ŁONIOWIACY

Stowarzyszenie Folklorystyczne ŁONIOWIACY działa od 2008 roku. Prowadzi szeroką działalność w zakresie promocji, kultywowania i ochrony od zapomnienia kultury i tradycji ludowych.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności szczególny nacisk kładzie na tradycje związane z małopolską wsią. Objawia się to w różnych działaniach na rzecz mieszkańców Łoniowej i innych miejscowości. Szczególne znaczenie ma organizacja co roku „Święta Łopołki” w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej. Jest to prawdziwe święto wsi, podczas którego odbywa się kiermasz sztuki ludowej. Inicjatywa powstała z tradycji regionalnej, jaką było niegdyś wyplatanie łopołek (koszyków) i ma na celu utrwalanie młodemu pokoleniu dlaczego do dziś mieszkańców nazywa się „łopołcorzami”. Poprzez stwarzanie warunków do odtwarzania tradycji, zostają promowane i popularyzowane materialne i duchowe aspekty dziedzictwa wsi, pośrednio ułatwiając twórcom ludowym prezentację ich dzieł oraz wyrobów. Samej imprezie towarzyszą także występy gościnnych zespołów oraz miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”, który prezentuje folklor kilku regionów Polski. Występy zespołów w pokazach różnych tańców ludowych ukazują odbiorcom piękno polskiego folkloru i strojów ludowych.

Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa jest częścią historii i kultury ludowej – to główny cel działalności Stowarzyszenia Folklorystycznego ŁONIOWIACY. Poznawanie sztuki ludowej, folkloru poprzez różne działania ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Poprzez edukację regionalną mieszkańcy poznają obyczaje i tradycje swojego regionu i innych części Polski. Zdobywanie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego jest ważnym czynnikiem osobotwórczym. Poznawanie podobieństw i różnic w zwyczajach i sztuce ludowej zbliżać będzie mieszkańców regionu do odczuwania wspólnoty z całym narodem. Zwłaszcza dzieci od najmłodszych lat chłoną i zatrzymują w pamięci to co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Zwyczaje, obyczaje i obrzędy wyniesione z dzieciństwa pamiętają przez całe życie.

Zespół „Łoniowiacy” od ponad sześćdziesięciu lat wzbogaca ofertę kulturalną naszego regionu oraz przyczynia się do zachowania tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego. Obchodzony w ubiegłym roku jubileusz zespołu to wspaniała i bogata karta w dziejach polskiej kultury ludowej oraz przykład na to, że folklor wciąż jest żywy, zachwycający i potrzebny.

Kontakt:
Łoniowa 42
32-854 Porąbka Uszewska
powiat brzeski
zpit@loniowiacy.pl,
www.loniowiacy.pl
https://www.facebook.com/Loniowiacy?filter=3

krakow.naszemiasto.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast