Don't Miss
Home » Kultura » Pmocja albumu „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”

Pmocja albumu „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”

Resize_of_DSC_8766W niedzielę, 27 października br. w Borzęcinie zorganizowane zostało spotkanie promujące wydanie albumu pod tytułem  „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”. Projekt zrealizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie przy wsparciu finansowym miejscowego Urzędu Gminy oraz dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader.
Stosowny wniosek złożyliśmy w 2012 roku do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, który został wysoko oceniony i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie została podpisana umowa na realizację zadania – mówi kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  w Borzęcinie, autorka projektu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, osoby związane z realizacją projektu, przedstawiciele mediów, wielu mieszkańców gminy, jak również goście specjalni Jacek Pałkiewicz i Krzysztof Petek.
Uczestników spotkania powitała kierownik biblioteki Elżbieta Kwaśniewska. Przedstawiła cele projektu, którymi są promocja obszaru i ukazanie w sposób do tej pory nowy, czyli poprzez fotografię z lotu ptaka piękna naszej gminy, wzbogacenie bazy informacji turystycznej i integrowanie się społeczności lokalnej.

Jest to już kolejna publikacja wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie po tece „Zabytki ziemi borzęcińskiej” i albumie „Gmina Borzęcin w obrazach”. Album „Gmina Borzęcin z lotu ptaka” przedstawia Borzęcin i miejscowości należące do gminy z innej perspektywy, z góry. Jest on próbą pokazania małej ojczyzny w sposób niedostępny na co dzień jego mieszkańcom. Świat widzimy jedynie we  fragmentach, z nich dopiero staramy się ułożyć obraz całości. Zawarte w nim zdjęcia przedstawiają uchwycone w locie malownicze krajobrazy, zabytki, instytucje, budynki użyteczności publicznej oraz przepiękną niezwykle urokliwą codzienność, której nie zauważamy będąc w ciągłym „biegu”. W czasach, gdy nasza gmina tak szybko się rozwija, zachodzą tu duże zmiany, album jest bardzo ważną pozycją dokumentującą gminę Borzęcin – dzisiaj, nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się na przestrzeni ostatnich kilku dziesięciu lat. Publikacja ma na celu utrwalenie zmian, jakie zachodzą w naszej społeczności, a fotografie dokumentujące obecną rzeczywistość pozwolą w przyszłości na porównanie – powiedziała kierownik biblioteki Elżbieta Kwaśniewska.

Pierwszym etapem realizacji zadania było wykonanie zdjęć do albumu przez panów Daniela Kowalczyka i Macieja Mazura. Z dużej ilości zdjęć wybrane zostały te najważniejsze, prezentujące ważne i charakterystyczne miejsca dla danej wsi. Teksty i opisy zdjęć przygotował wójt gminy, Janusz Kwaśniak.

W trakcie spotkania promocyjnego, kierownik biblioteki przedstawiła prezentację multimedialną z wybranych fotografii charakterystycznych dla danej miejscowości.
Publikacja ta posłuży przyszłym pokoleniom jako źródło historyczne. Przypomni jak było, jak wyglądała gmina Borzęcin jeszcze parę lat temu – mówiła Elżbieta Kwaśniewska.

Następnie głos zabrał wójt gminy Janusz Kwaśniak.

Człowiek odwiecznie rozmyślał o lataniu. Pragnął oderwać się od ziemi, poczuć się wolnym niczym ptak, rozwinąć skrzydła i wzbijając się w niebo, dotknąć granicy swoich marzeń; marzeń, które z biegiem czasu stały się nie tylko rzeczywiste,  ale i codzienne w wymiarze współczesnym. Dzisiaj są skutecznym elementem przemieszczania się, realizacji licznych pasji, podróży – mówił do zebranych wójt Kwaśniak – Z góry lepiej widać. W spójnym obrazie horyzontu rysuje się obraz piękna natury i działalności człowieka. Obraz pełny, głęboki, rzeczywisty, jakże różny od tego widzianego z ziemi. Obraz dokładny… I właśnie ta dokładność podniebnego spojrzenia, stała się asumptem do powstania niezwykłej pozycji wydawniczej pod tytułem „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”. Nie można bowiem lepiej oddać wyrazu wsi i jego bogactwa, jak z góry, kiedy to na jednej fotografii zobaczyć można jej charakter i to niejednokrotnie w szerokiej perspektywie rysujących się na widnokręgu kolejnych zabudowań, jezior, pól i lasów. Widok  gminy Borzęcin z lotu ptaka fascynuje ‒ to układanka, która splata się w wielką kompozycję barwnych i tryskających zielenią pól uprawnych, błękitnych plam stawów rybnych i akwenów wodnych, zielonych kęp borów Bratucickiego i Wierzchosławicko – Radłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zabudowy wsi i przysiółków, oddających jej historyczny i współczesny charakter. Ciągnące się wzdłuż potoków i ulic sznury zabudowy drewnianej i murowanej, siatki dróg i rzek, zabytkowe kościoły i dwory, nowoczesne budynki szkół, centrów kulturalnych wsi, obiektów sportowo – rekreacyjnych,  urzędów i firm oraz autostrada biegnąca południowym obrzeżem gminy, wzdłuż linii kolejowej z Krakowa do  Tarnowa  – to krajobraz, którego jesteśmy nieodłącznym elementem, to nasza codzienność, którą niejednokrotnie przemierzamy żyjąc tu i teraz.
Niniejszy album pozwala nam się zatrzymać, popatrzeć na wielopokoleniowy dorobek mieszkańców naszej gminy z innej perspektywy wizualnej, z góry, niejako „przeczytać” zawarte w wydawnictwie fotografie, które nie tylko obrazują zachodzące przemiany, ale też oddają ducha historii i czasu.

Wójt Kwaśniak komplementował podejmowaną do tej pory przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie działalność wydawniczą. 
– Nie byłoby tej pozycji bez zaangażowania kierownictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, które coraz odważniej dokumentuje borzęcińską, w ujęciu gminy rzeczywistość. To niezwykle ważne dla zachowania naszej tożsamości, utrwalenia lokalnej pamięci historycznej, edukacji obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego działania w  tym zakresie, zasługują na szczególne uznanie – mówił gospodarz gminy, w trakcie swojego wystąpienia. Kończąc swoją wypowiedz zachęcał do lektury tego niecodziennego wydawnictwa.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, który po prezentacji multimedialnej albumu pogratulował nowo powstałych inwestycji i pięknych krajobrazów widocznych z podniebnej perspektywy.

Promocji albumu towarzyszyła wystawa prac wykonanych metodą szydełkową, przedstawiające całe życie Jezusa autorstwa Marii Zych z Mokrzysk.  Są to dzieła jedyne w Polsce, a może i w świecie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchać opowieści o różnych ciekawych miejscach na świecie i w Polsce, o podróżowaniu, a także niezwykłych przygodach znanego dziennikarza i podróżnika oraz autora wielu książek Jacka Pałkiewicza.

Uszwica i Amazonka niewiele mają ze sobą wspólnego, podobnie jak Borzęcin z krainami eksplorowanymi przez podróżników. Istnieje jednak nić porozumienia między opowieścią zdjęć o miejscach nam najbliższych i narracją podróżnika o tym, co daleko. To fenomen ludzkiego spojrzenia, które z nici obrazów tka wielobarwny gobelin rzeczywistości, w której żyjemy – powiedziała, szukając spójności między Borzęcinem, a odległymi krajami Elżbieta Kwaśniewska.

Słowa podziękowania zostały skierowane do wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka za cenne rady i wskazówki, koordynację prac przy albumie oraz do  Daniela Kowalczyka i Macieja Mazura za wykonanie zdjęć do albumu. Podziękowania usłyszały także Aleksandra Dziedzic – właścicielka Brzeskiej Oficyny Wydawniczej oraz Magdalena Krokosz, zajmująca się składem albumu. Wyrazy wdzięczności skierowano również do samorządu gminy Borzęcin.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,  przy muzyce borzęcińskiego zespołu wokalno – instrumentalnego „Cantantes Dei”.

Wydawnictwo “Gmina Borzęcin z lotu ptaka” zostanie przekazane do największych bibliotek w Polsce oraz do gminnych bibliotek w powiecie brzeskim, a także do szkół, instytucji kultury, samorządów lokalnych i gospodarstw agroturystycznych. Albumy otrzymali także wszyscy uczestnicy spotkania promocyjnego, które zakończyło się zwiedzaniem wystawy oraz okolicznościowym poczęstunkiem.

Galeria zdjęć <<<

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast