Don't Miss
Home » Wiadomości » Podpisano umowę na rozbudowę Remizy OSP w Borzęcinie Górnym

Podpisano umowę na rozbudowę Remizy OSP w Borzęcinie Górnym

W dniu 21 maja br. w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym”. Ze  strony Województwa Małopolskiego parafował ją wicemarszałek Stanisław Sorys, gminę Borzęcin reprezentowali wójt Janusz Kwaśniak i skarbnik gminy Joanna Baczyńska. W spotkaniu wziął udział także radny sejmiku Adam Kwaśniak. Dzięki podpisanej umowie przeprowadzone zostaną prace związane z rozbudową i przebudową remizy OSP w Borzęcinie Górnym, w której swoją siedzibę oprócz OSP, ma również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji szacowany jest na blisko 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM stanowi ponad połowę – 1,3 mln zł.

Cieszę się bardzo, że kolejne środki finansowe trafiają do subregionu tarnowskiego – komentował wicemarszałek Sorys.

Zadowolenia nie krył także gospodarz gminy Borzęcin. – To bardzo istotna inwestycja z punktu widzenia interesu społecznego mieszkańców gminy Borzęcin. Dzięki realizacji zadania poprawią się warunki funkcjonowania jednostki OSP, która działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, powstanie nowa sala wielofunkcyjna, z której korzystać będą różne grupy społeczne, a dzięki likwidacji barier architektonicznych i dobudowie windy obiekt zapewni dostępność osobom niepełnosprawnym. Przygotowaliśmy dobry wniosek, który zdobył uznanie ekspertów i Zarządu Województwa Małopolskiego. W imieniu mieszkańców na ręce Pana Marszałka składam serdeczne podziękowania za wszelką pomoc kierowaną do gminy Borzęcin – mówił wójt Janusz Kwaśniak.

Przypomnijmy, że projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych.

ug

Fot. Maciej Mazur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast