Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Podsumowano Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2016

Podsumowano Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2016

Resize of Resize of _IGP0748Uroczystą galą w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie zakończyła się rywalizacja małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli w ramach tegorocznej edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole. Wystartowało w nim około 140 placówek oświatowych z kilkunastu powiatów regionu: tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, brzeskiego, suskiego, bocheńskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, wielickiego, krakowskiego, miechowskiego, limanowskiego, nowotarskiego, oświęcimskiego oraz m.in. z  Krakowa i Tarnowa. – Projekt podzielony został na 5 etapów, z czego 4 adresowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a ostatni – piąty – do przedszkoli. W każdym z nich, szczególnie w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie i szkoły musiały wykazać się innymi umiejętnościami – komentuje Piotr Kania z borzęcińskiego ośrodka kultury, współorganizator konkursu.

Ostatecznie, po podsumowaniu wszystkich punktów z poszczególnych rund, tytuł „Ekoszkoła 2016” otrzymały w kategorii szkoła podstawowa:  Szkoła Podstawowa w Wilczyskach, a w kategorii gimnazjum: Gimnazjum w Laskowej. Tytuł „Ekoprzedszkole 2016” zdobyło Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie.
Tegoroczna edycja projektu współorganizowana była przez: Małopolskie Kuratorium Oświaty, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym pod patronatem: Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Brzeskiego, Wójta Gminy Borzęcin oraz instytucji: Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

„Ekoszkoła” to konkurs który organizowany jest już od 9 lat w Borzęcinie, a od dwóch lat w obecnej formule. W tym roku do projektu zgłosiło się 93 przedszkola, 31 szkoły podstawowe oraz 17 gimnazjów z całej Małopolski. – Tematyka konkursu obejmuje treści przyrodnicze, co rok kładąc nacisk na inne zagadnienia. Bieżąca edycja dotyczyła wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parków Krajobrazowych takich, jak: Ciężkowicko – Rożnowski  Park Krajobrazowy, Wiśnicko – Lipnicki  Park Krajobrazowy,  Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – informuje Cecylia Czaja – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym a zarazem inicjator, współorganizator i sponsor Projektu.

Dodatkowo szkoły podstawowe i gimnazjalne przygotowały pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy oraz prezentacje multimedialne z przebiegu działań w zakresie projektu obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2014/15 i 2015/16). Ponadto szkoły i przedszkola przygotowały plakat w formie pracy plastycznej o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości, a w niej ciekawe okazy fauny i flory charakterystyczne dla danej gminy.

Wiedzę i prace uczniów oraz dzieci przedszkolnych oceniała komisja powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w składzie Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, jako przewodniczący Komisji rundy I, II i V, Bożena Nowak – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, jako przewodnicząca Komisji rundy III i IV oraz członkowie Komisji: Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – dyrektor  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk-Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Teresa Przeklasa –  nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Wojniczu, Magdalena Latawska-Honkisz –  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie.

– Komisja wykonała trudną pracę – mówi Piotr Kania, współprzewodniczący zespołu jurorów. – Łącznie, przez kilka dni ocenialiśmy – w różnym składzie osobowym – zarówno prace plastyczne, jak i wspaniałe prezentacje czy pomysły na przedsięwzięcia ekologiczne zrealizowane w najbliższym otoczeniu zgłoszonych do projektu placówek oświatowych. Oprócz tego weryfikowaliśmy testy sprawdzające wiedzę trzyosobowych zespołów uczniowskich. Za wykonaną pracę gorące podziękowania kieruję do wszystkich członków komisji oceniającej konkursowe zmagania szkół, którzy poświęcali niejednokrotnie swój wolny czas. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Bożeny Nowak i Danuty Liszka, które współtworzyły nasz projekt na różnych jego etapach, doradzając w sprawach merytorycznych, oceniając uczniów we wszystkich rundach, angażując się w prace projektowe przez wiele dni. Za troskę o kształt i rozwój konkursu, cenne wskazówki podczas wspólnych spotkań na przestrzeni ostatniego roku dziękuję Urszuli Blicharz, byłej dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. Serdecznie dziękuję także obecnemu dyrektorowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Arturowi Puciłowskiemu i pracownikom Kuratorium zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Projektu, także i samego podsumowania.

Gorące podziękowania przekazano Cecylii Czaja – dyrektor szkoły podstawowej w Borzęcinie Dolnym za pomysł, ciągłą pracę i poświecenie dla idei „Ekoszkoły” „Ekoprzedszkola”.

Projekt nie mógłby się odbyć bez wsparcia patronów i sponsorów, którzy ufundowali nagrody rzeczowe. Są to: Starostwo Powiatowe w Brzesku – starosta Andrzej Potępa, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Jerzy Zawartka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prezes Jan Musiał, Cecylia Czaja – sponsor konkurs indywidualnie, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Jak przyznaje Cecylia Czaja zorganizowanie bieżącej edycji projektu trwało cały rok szkolny i wymagało zaangażowania wielu osób. – I tu szczególnie pragnę podziękować pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie a w zwłaszcza Panu Piotrowi Kania, który troszczy się o wysoki poziom Ekoszkoły. Moją wdzięczność wyrażam przedstawicielom Delegatury w Tarnowie zaangażowanym w realizację projektu. Serdecznie dziękuję zacnym patronom oraz sponsorom nagród. Podziękowanie składam wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie, a w szczególności przedstawicielom poszczególnych szkół i przedszkoli. Głównym celem Ekoszkoły w każdej kategorii wiekowej jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców do wspólnej pracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Widząc ogromne zaangażowanie 140 szkół i przedszkoli z całego województwa można wysunąć wniosek, że cel ten w bieżącym roku szkolnym został zrealizowany – ocenia Cecylia Czaja.

Bardzo pozytywnie o projekcie wyrażali się sami uczestnicy, dziękując za przygotowanie tegorocznej edycji. Słowa uznania padły także z ust dyrektora tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Artura Puciłowskiego, który zadeklarował chęć współpracy przy kolejnym konkursie Ekoszkoła-Ekoprzedszkole w 2017 roku.

Wyniki <<<

ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast