Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Powiat brzeski. 200 tysięcy złotych na dotacje

Powiat brzeski. 200 tysięcy złotych na dotacje

200 tysięcy złotych na dotacje z zakresu: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu Brzeskiego rozdzieli 200 tysięcy złotych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty przyjmowane są od 27 stycznia do 17 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

O dotacje mogą się starać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanej dalej “ustawą” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.).

Powiat Brzeski od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez kontynuację współpracy finansowej – ogłaszanie otwartych konkursów ofert oraz pozafinansowej w zakresie doradztwa.

W 2016 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 68 zadań publicznych Powiat Brzeski przekazał w sumie 180 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy zostało przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na organizację imprez, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu przekazano w ubiegłym roku 60 tysięcy złotych.  Po 40 tysięcy złotych przeznaczono na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia oraz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jedenaście organizacji otrzymało dotację na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym organizację przedsięwzięć patriotycznych realizowanych na terenie powiatu brzeskiego, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości i tradycji narodowych oraz edukacji obywatelskiej.

Środki finansowe przeznaczono również na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego.

sp

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast