Don't Miss
Home » Region » Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego

Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego

logo-nppdl_2012-2015_0Powiat bocheński znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na dwie „schetynówki” powiat otrzyma łącznie prawie 5,5 miliona złotych.

Pierwszy wniosek dotyczy „Przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeszowska)– Niedzielska, droga powiatowa Bochnia (ul. Karolina, ul. Wygoda, ul. Krzyżanowicka) – Słomka, droga powiatowa Bochnia-Uście Solne, Baczków, droga powiatowa Ostrów Królewski – Rzezawa, droga powiatowa Krzeczów – Grądy, droga powiatowa Rzezawa – Brzeźnica na długości odcinków dróg 5 432 mb”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 5,5 miliona złotych z czego połowa zostanie dofinansowana.

Natomiast drugi wniosek, którego dotacja wyniesie prawie 3 miony złotych dotyczy „Przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Siedlec, Stradomka, Nieznanowice, Uszew-Nowy Wiśnicz- Nieznanowice, Sobolów- Ubrzeż, Leszczyna – Wieruszce, Leszczyna –Nowe Rybie, Żegocina – Kamionna, Lipnica Murowana – Połom Duży, Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana, Kobyle – Lipnica Górna, Kopaliny  Stary Wiśnicz na długości 7 763 mb”.

Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze na 2015 r. Łącznie złożono 86 wniosków. W wyniku oceny 76 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast 10 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Na realizację Programu w roku 2015 dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.

Zgodnie z harmonogramem prac wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Zastrzeżenia wnioskodawców są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja do 30 listopada 2014 r. rozpatrzy zastrzeżenia a następnie wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem.

sp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast