Don't Miss
Home » Region » Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości uchwalił Sejm 15 czerwca br. Odznaczane nim będą osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczno–cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.
Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.
Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.
Autorami projektu medalu są Tadeusz Jeziorowski, Izabela Prokopczuk-Runowska i Dobrochna Surajewska.
Odznaczenie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 r. z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
„Chcemy, aby tym odznaczeniem, tym medalem mogły być dekorowane osoby zasłużone dla Rzeczpospolitej, dla budowania jej potencjału, dla odbudowania jej i tworzenia dzisiaj tego, co tak bardzo nam jest potrzebne: silnego, sprawnego, nowoczesnego polskiego państwa, które będzie się dalej mogło dobrze rozwijać i wzmacniać w naszej części Europy” – mówił Andrzej Duda.
Prezydent, który jest projektodawcą ustawy, podkreślił, że medal wręczany będzie przez najbliższe trzy lata obchodów stulecia polskiej niepodległości.
Srebrzony i oksydowany medal ma średnicę 35 mm, jego powierzchnia sugeruje falującą flagę, pośrodku znajduje się ukoronowany orzeł wznoszący się do lotu. Orzeł wsparty jest na sfalowanej w płaszczyźnie wstędze z majuskułowym wklęsłym napisem „POLONIA REDIVIVA” („Polska Odrodzona”). Na rewersie, gładkiej stronie umieszczone są wypukłe inicjały Rzeczypospolitej Polskiej „RP” nad datami „1918” i „2018”, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębu (symbole wytrwałości) z owocami, z przewiązką krzyżową u dołu. Medal zawieszony jest na niebieskiej wstążce.
„Mam nadzieję, że medal będzie stanowił ważny symbol stulecia odzyskanej niepodległości” – powiedział prezydent.
Po podpisaniu ustawy prezydent zwiedził wystawę dzieł Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Określił Wyspiańskiego „jednym z wieszczów naszej niepodległości”.
IB
Fot. Bogusław Hajduk
 

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast