Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Projekt KOLEJ – nowe samochody pożarnicze dla Brzeska

Projekt KOLEJ – nowe samochody pożarnicze dla Brzeska

W ciągu najbliższych dwóch lat do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju trafić ma ponad 200 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych ze specjalistycznym sprzętem przystosowanym do ratownictwa kolejowego. W ramach realizacji projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, w całym kraju zostanie zakupionych prawie 200 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W naszym regionie sprzęt trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i Tarnowie. To świetna wiadomość dla naszych strażaków.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek służb ratowniczych w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski.

Beneficjentem projektu jest Komenda Główna PSP. Natomiast Komendy Wojewódzkie PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku, na 2018 rok zaplanowano największe dostawy sprzętu i rozliczenie rzeczowe.

W ramach projektu zakupione zostaną następujące pojazdy i sprzęt:

• Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą – 16 szt
• Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 18 szt
• Kontener do transportu środka pianotwórczego – 6 szt
• Autobus do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowy) – 10 szt
Nośnik kontenerowy – 13 szt – KM PSP Tarnów, 
• Średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie – 28 szt
• Kontener z agregatem proszkowym – 1 szt
• Kontener sanitarny – 6 szt
• Przyczepa do przewozu kontenerów – 22 szt.
• Ciężki samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem)- 9 szt
• Średni samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem)- 26 szt  – KM PSP Tarnów
• Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego – 15 szt
• Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego – 8 szt
• Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy z napędem terenowym – 21 szt
• Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją cięcia – 8 szt – KP PSP Tarnów
• Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym – 8 szt – KP PSP Brzesko, 
• Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego – 8 szt
• Trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej – 1 szt

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Wartość projektu to 202 750 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 172 337 500 PLN.

Opracowanie: strazacki.pl / IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast