Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Promesa dla powiatu brzeskiego na rozwój kształcenia zawodowego

Promesa dla powiatu brzeskiego na rozwój kształcenia zawodowego

W dniu 23 marca 2017 r. Starosta Brzeski Andrzej Potępa odebrał promesę w wysokości 4 514 832,15 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją ww. projektu zostanie utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Brzesku, które ma stanowić wsparcie dla pozostałych szkół prowadzących  kształcenie zawodowe w powiecie brzeskim tj.: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zespół Szkół w Szczurowej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej.

W działalność CKZ włączeni zostaną przedsiębiorcy jako główni partnerzy odpowiedzialni za realizację praktyk i staży dla uczniów oraz czynnie uczestniczący w doskonaleniu zawodowym nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. W ramach współpracy z pracodawcami powołana zostanie Rada Programowa, której zadaniem będzie monitorowanie jakości kształcenia, opiniowanie programów nauczania oraz proponowanie kierunków dalszego rozwoju powiatowego szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z tradycją powiatu brzeskiego oraz ogromnym potencjałem bazowo-kadrowym wiodącą będzie branża elektryczno – elektroniczna – jedyna w subregionie tarnowskim. Branże wspomagające to: administracyjno – usługowa i turystyczno – gastronomiczna.

Wybór branży wiodącej podyktowany był m.in. analizą zawodów deficytowych w powiecie brzeskim oraz wysokimi wynikami egzaminów zawodowych.

W ramach projektu zostaną zmodernizowane pracownie przedmiotowe, a przede wszystkim pracownia elektryczno – mechatroniczna poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Łączny koszt wyposażenia w ramach projektu wyniesie prawie 600 tys. zł. Ponadto zostaną zorganizowane wizyt zawodoznawcze i przeprowadzone kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla uczniów i nauczycieli m.in.: kurs operator wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, kurs warsztaty aplikacji multimedialnych, kurs spawania metodą TIG i MAG, kurs elektrotechniki pojazdowej, sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych, kurs programowania i tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP, kurs barmański  itp. na ponad 2 mln. zł.

Zorganizowane zostaną staże u pracodawców dla uczniów, w których weźmie udział ponad 460 uczniów na kwotę 1 250, 000,00 zł (stypendia stażowe i doposażenie stanowisk pracy, koszty opiekuna).

Efektem projektu będzie uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez uczniów poprzez udział w zaproponowanych formach wsparcia, pozwalających wzmocnić ich pozycję na rynku pracy, z uwagi na fakt rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów branż zawodowych.

sp

                 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast