Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin

Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin

DCIM101GOPRO656 zestawów komputerowych z dostępem do internetu, 14 radiowych masztów przesyłowych oraz dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie blisko 5,5 miliona złotych to efekt, realizowanego w  etapach projektu “Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin”, na który gmina Borzęcin, jako jedyna w Małopolsce pozyskała dofinansowanie w trzech kolejnych naborach programu. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jego beneficjentami są osoby posiadające trudną sytuację ekonomiczną, niepełnosprawni, osoby z grupy 50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. W ramach przedsięwzięcia 550 rodzin z terenu gminy Borzęcin otrzyma nieodpłatnie zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu o przepustowości 2 Mb/s. 106 komputerów trafi do jednostek i instytucji gminy. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

– W ramach I etapu projektu w 2011 roku wybudowano 11 masztów przesyłowych internetu radiowego oraz serwerownię. W 2012 roku zakupiono 161 komputerów, z których 150 przekazano nieodpłatnie rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do sieci. Pozostałe 11 sztuk trafiło do jednostek organizacyjnych gminy. Beneficjenci programu wzięli udział w niezbędnych szkoleniach mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin Obecnie trwa procedura przetargowa związana z II etapem, w ramach którego wybudowane zostaną 3 kolejne maszty internetu radiowego oraz zakupione zostanie 130 zestawów komputerowych, z których 100 trafi dla beneficjentów indywidualnych.  

Gmina pozyskała również środki na realizację III etap projektu, który przewidziany jest do wdrożenia w 2014 roku. W ramach jego realizacji zaplanowano zakup 365 zestawów komputerowych, z których 300 nieodpłatnie trafi do rodzin z terenu gminy wraz z przyłączem do szerokopasmowego internetu. Pozostałe 65 komputerów otrzymają szkoły z terenu gminy. Każda z rodzin, która otrzyma komputer wraz z przyłączem, weźmie udział w szkoleniu na którym zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputera oraz internetu.

Osoby kwalifikujące się do grupy objętej realizacją projektu, zachęcam do składania stosownych wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie, która to jednostka jest odpowiedzialna za wyłonienie beneficjentów zaprasza wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Realizowany w gminie Borzęcin projekt współfinansowany jest z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Warto wspomnieć, że to właśnie w gminie Borzęcin zainstalowany został w 2001 roku pierwszy w powiecie brzeskim hotspot, a od 2012 roku gmina rozpoczęła działalność telekomunikacyjną,  polegającą na świadczeniu, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, bezpłatnych usług internetowych na rzecz mieszkańców. Tym samym każdy mieszkaniec, znajdujący się w zasięgu gminnej sieci radiowej może z bezpłatnego internetu korzystać.

IB/ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast