Don't Miss
Home » Region » Przekazano działkę pod budowę ZOLu

Przekazano działkę pod budowę ZOLu

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn i wicestarosta Józef Mroczek w imieniu Zarządu Powiatu podpisali akt notarialny ustanawiając tym samym na rzecz bocheńskiego Szpitala prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomościami gruntowymi położonymi w Bochni przy ul. Karolina. Działki o powierzchni 0,6238 ha zostały przekazane na czas nieokreślony z przeznaczeniem do realizacji zadań związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Powiat Bocheński jako właściciel nieruchomości zaplanował na tych niezabudowanych terenach przy ul. Karolina, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. Domu Pomocy Społecznej w Bochni, inwestycję pn.  „Budowa Zakładu Opieki – Leczniczej w Bochni” jako zadanie publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W tym celu Rada Powiatu w Bochni podczas wrześniowej sesji wyraziła zgodę na przekazanie niezabudowanych gruntów w bezpłatne użytkowanie podmiotowi leczniczemu tj. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją działki będą stanowić integralną całość funkcjonalnie związaną, na których powstanie Zakład, drogi, chodniki i miejsca postojowe.

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast