Don't Miss
Home » Wiadomości » Regionalne Centrum w surowym stanie

Regionalne Centrum w surowym stanie

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację II etapu budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, polegającego na pracach wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu.  Zgodnie z zapisami umowy, dotychczasowy wykonawca budowy Chemobudowa Kraków S.A. zakończył prace związane z realizacją stanu surowego zamkniętego. Obiekt już dzisiaj prezentuje się atrakcyjnie, stanowiąc jeden z najbardziej okazałych budynków w krajobrazie zabudowy Borzęcina.

Przypomnijmy, że Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie będzie działać w sektorze pomocy społecznej oraz w sektorze świadczącym usługi medyczne. Usługi te będą wykonywane w postaci usług świadczonych przez pomoc społeczną, czyli dom pomocy społecznej i ośrodek wsparcia oraz w postaci usług w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej obejmującej lekarską opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną. Stworzonych zostanie 110 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej z zapleczem terapeutycznym i rehabilitacyjnym, co skutecznie przyczyni się do rozwiązania problemu brakujących miejsc w placówkach całodobowej opieki społecznej. Zakończenie realizacji budowy Centrum wraz z niezbędnym jego wyposażeniem planuje się w 2014 roku.

 – Wykonawcą pierwszego etapu prac na inwestycji pn. “Rozbudowa i modernizacja Domu Parafialnego w Borzęcinie na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej” była Chemobudowa Kraków S.A.. Współpraca w zakresie realizacji zadania przebiegała dobrze, a firma terminowo wywiązała się z powierzonego jej zakresu. Na mocy uprawnień zawartej umowy, współpracę zakończono wraz z wykonaniem stanu surowego zamkniętego – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na kolejny zakres inwestycji, polegający na pracach wykończeniowych obiektu. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji rynkowej, braku zamówień publicznych na realizację obiektów kubaturowych, uzyskamy znacznie korzystniejsze ceny na realizację zadania, co pozwoli na istotnie oszczędności w budżecie.

Projekt pn. Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współfinansowany jest w kwocie 3 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Współfinansowanie budowy zadeklarował również samorząd powiatu. Niezależnie od powyższego wsparcia, gmina zabiega o pozyskanie kolejnych środków finansowych z zewnętrznych źródeł.

Warto wspomnieć, że powierzchnia użytkowa 4- kondygnacyjnego obiektu stanowić będzie powierzchnię 4 tysiące 868 metrów kwadratowych. Po zakończeniu budowy zatrudnienie w Centrum znajdzie blisko 40 osób.

kurier borzęcki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast