Don't Miss
Home » Wiadomości » Rewitalizacja w Iwkowej

Rewitalizacja w Iwkowej

W gminie Iwkowa opracowano projekt rewitalizacji gminy. Jak do tej pory pojęcie rewitalizacji kojarzyło się głównie z terenami miejskimi.

W nowym podejściu rejony wiejskie również podlegają rewitalizacji. – Po przeanalizowaniu sytuacji naszej gminy, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy zlecić wykonanie takiego planu i w ten sposób on powstał – informuje wójt Bogusław Kamiński. –  Okazało się, że w gminie Iwkowa znajdują się obszary, które wymagają rewitalizacji i zostały one wyznaczone. Program został skierowany do zaopiniowania w Urzędzie Marszałkowskim. Po zaopiniowaniu podejmiemy uchwałę i skierujemy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszej realizacji. Nabory zostały już ogłoszone i do końca czerwca projekt zostanie złożony – kończy wypowiedź wójt Kamiński.

Jednym z pomysłów jest przebudowa byłego magazynu, który należał do GS. Czterdziestoletni budynek znajduje się w centrum Iwkowej. Jego konstrukcja jest bardzo prymitywna i psuje wizerunek centrum miejscowości. W projekcie obiekt ma zostać przebudowany i przekształcony w bibliotekę. Wartość przebudowy szacowana jest na około  3 miliony złotych z czego dofinansowanie projektu może wynieść 70%. Jednakże działania rewitalizacyjne nie będą polegały jedynie na przebudowie budynku. Biblioteka ma pełnić rolę aktywizacyjną dla mieszkańców. Instytucja ma prowadzić działalność prospołeczną i pro kulturalną. Ma to być miejsce spotkań mieszkańców. Władze gminy liczą na ożywienie centrum miejscowości i poprawę jego estetyki. Wyznaczono również obszary, które mają zmienić swoje przeznaczenie na działalność gospodarczą. Na terenie gminy znajdują się bowiem obszary, które posiadają pomieszane funkcje gospodarcze z mieszkaniowymi. Stwarza to problem dla firm, które zaczynają się rozrastać, a sąsiadują bezpośrednio z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Gmina chce wyznaczyć teren pod strefę gospodarczą, do której przeniosłyby się firmy. Ta strefa również podlegałaby rewitalizacji.

Tomasz Pajor – IB

Fot. Maciej Mazur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast