Don't Miss
Home » Region » Rozpoczęcie roku szkolnego – starosta skierował list do nauczycieli i uczniów

Rozpoczęcie roku szkolnego – starosta skierował list do nauczycieli i uczniów

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 3 585 uczniów. W klasach pierwszych uczyć się będzie 1062 uczniów. Najwięcej z nich bo aż 520 uczniów zawitało w mury techników. Od kilku lat statystycznie najwięcej uczniów po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w technikach.

Analiza ogólnej liczby uczniów w podziale na typy szkół , wg stanu na 3 września 2018 roku przedstawia się następująco:  technika- 1995 uczniów; licea ogólnokształcące- 1122 uczniów; klasy III zasadniczej szkoły zawodowej – 115 uczniów oraz klasy I i II branżowej szkoły I stopnia- 356 uczniów tj łącznie ZSZ oraz BS I st.-471 uczniów.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym uczyć się będzie 130 uczniów, a do przedszkola uczęszcza  9 dzieci. Z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i grupowych korzystać będzie 12 osób, natomiast z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  60 osób.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:
I Liceum Ogólnokształcące:
ogólna liczba uczniów  828, w tym klasy pierwsze 274 .
II Liceum Ogólnokształcące
ogólna liczba uczniów  173, w tym klasy pierwsze 64
Zespół Szkół nr 1 w Bochni
ogólna liczba uczniów 1211 uczniów, w tym klasy pierwsze 381
Zespół Szkół Nr 2 w Bochni:
ogólna liczba uczniów  522, w tym klasy pierwsze 150.
Zespół Szkół Nr 3  ogólna liczba uczniów   621, w tym klasy pierwsze 153
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Łapanowie
ogólna liczba uczniów 230, w tym  klasy pierwsze 40

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, przekazał życzenia dyrekcji szkół, nauczycielom oraz uczniom. Poniżej pełna treść:

„…Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić….”

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele
i Pracownicy Szkoły
Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny 2018/2019 – czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice podejmą trud kształtowania charakterów młodego pokolenia, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.
Szkoła powinna uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi, zarówno do dalszego kształcenia ale również wpajać im wartości i rozwijać pasje.   
Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny i  wzajemnego szacunku. Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne i wychowawcze.
Samorząd powiatowy dba o bazę dydaktyczną aby nauka odbywała się w jak najlepszych warunkach.
Bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała dzieci i młodzież  w duchu patriotycznym, dbając o wpajanie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Słowo „Ojczyzna” nie jest i nie może być słowem wstydliwym. Ten rok jest rokiem szczególnym, gdyż obchodzimy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszystkim Nauczycielom życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem młodego pokolenia, a Uczniom pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019.
Powodzenia.

Starosta Bocheński
Ludwik Węgrzyn

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast