Don't Miss
Home » Wiadomości » Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa

Dzięki między innymi, dobrze przygotowanego projektowi przez naszą Gminę oraz zleceniu i opłaceniu przed kilkoma laty projektu technicznego przez Wspólnotę Gruntową w Niedzieliskach rozpoczęła się realizacja inwestycji która polega na budowie sieci kanalizacyjnej, której celem jest odprowadzenie, wyłącznie ścieków sanitarnych, z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, usługowych i handlowych. Korzystającymi z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy Niedzielisk zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. W ramach projektu planowane jest wykonanie około 11 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączeniem 191 budynków, przy czym koszty przyłączy finansuje mieszkańcom Wspólnota Gruntowa.

Układ budowanej sieci kanalizacyjnej jest zgodny z MPZP Gminy Szczurowa. Wybór projektowanego układu sieci jako systemu w technologii ciśnieniowej dokonany został w oparciu o analizę warunków terenowych oraz poziomu zagęszczenia zabudowy, z uwzględnieniem przebiegu dróg, istniejącego uzbrojenia terenu oraz planów inwestycyjnych właścicieli działek budowlanych na terenie objętym niniejszym zadaniem.


ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast