Nie przegap
Strona główna » Region » Spotkanie lokacyjne w Kopalni Soli Bochnia

Spotkanie lokacyjne w Kopalni Soli Bochnia

24 lutego w bocheńskiej Kopalni Soli odbyło się tradycyjne spotkanie Burmistrza Miasta z wieloma środowiskami opiniotwórczymi z okazji 764. Rocznicy Lokacji Bochni.

W swoim przemówieniu gospodarz spotkania, burmistrz Stefan Kolawiński powiedział:

Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami nad wydarzeniami mającymi miejsce w czasie który upłynął od naszego poprzedniego święta lokacji Miasta Bochnia. Chyba najbardziej uwagę świata przykuło wydarzenie z dnia 8 listopada ur. mające miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W tym dniu Amerykanie zadecydowali, że ich prezydentem będzie Donald Trump. Wszyscy byliśmy świadkami reakcji różnych środowisk na ten wybór. Jedni rozdzierają szaty wieszcząc upadek demokracji, a drudzy w euforii głoszą korzystne zmiany. Analogiczne sytuacje działy się i dzieją się u nas, w Polsce. Wyborów nie wygrali sondażowi liderzy w przypadku i Prezydenta, i  Parlamentu.

Coraz silniejszą polaryzację poglądów społeczeństw powoduje wiele czynników. Nie sprawdził się w praktyce model multi-kulti, Unia Europejska w zamian za otwarte ramiona dla mahometan, otrzymuje co i rusz gorzką lekcję pokory. Muzułmanie emigrujący do Europy nie integrują się z rdzenną ludnością, tworząc własne enklawy rządzące się obcymi nam zwyczajami i zachowaniami, jednocześnie wymuszając na nas rezygnację z własnych tradycji i zdobyczy kultury. Wszelkie instytucje Unii Europejskiej muszą sobie zdać sprawę, że niekończące się debaty, należy zastąpić działaniami.

Nadszedł czas konkretnych, skutecznych rozwiązań. Trwa i rozszerza się wojna cywilizacyjna, która przybiera charakter coraz groźniejszych, bezwzględnych ataków terrorystycznych na ludność cywilną. Na skutek tych doświadczeń, musiał wystąpić naturalny odruch obronny i przewartościowanie dotychczasowych imperatywów. W obliczu stałego, nieprzewidywalnego zagrożenia człowiek szuka wsparcia, identyfikując się z takimi działaniami i hasłami, które wychodzą naprzeciw jego potrzebom. Wyraźnym, choć jeszcze często bagatelizowanym sygnałem zmiany oczekiwań społecznych, było także wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie tak dawno został zamordowany nasz polski kierowca, 37 letni mąż i ojciec. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że bezkrytyczna przychylność i tolerancja przez opętanych fanatyków traktowana jako słabość, nie przynosi oczekiwanych efektów.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narod i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

To preambuła naszej Konstytucji, ale Konstytucja każdego państwa ma swoje oparcie na niewzruszonych zasadach suwerenności, wolności, praw, godności, wiary, sumienia i tradycji. Władza każdego szczebla musi gwarantować podstawowe prawa, a obywatel we własnym kraju, ma czuć jej starania o zapewnienie dobrego bytu i bezpieczeństwa! Właśnie dlatego wybory zaczęli wygrywać politycy, którzy dostrzegając zmianę oczekiwań społecznych, wyszli im naprzeciw. Musimy jednak wszyscy pilnować, starać się, aby zmiany i polaryzacja nastrojów nie poszły nazbyt daleko, w kierunku nietolerancji, nienawiści i radykalizmu.

Trwające na świecie konflikty wymagają od nas stałej uwagi i podejmowania takich decyzji, które zapewnią Polsce utrzymanie niezależności i niepodległości. Takim mądrym i potrzebnym działaniem, było zorganizowanie w Warszawie szczytu NATO, a w konsekwencji rozlokowanie sprzymierzonych wojsk w Polsce. Czujemy się bezpieczniej w przekonaniu, że studzi to w dużym stopniu imperialne zapędy Rosji, anektującej Krym i prowadzącej niegasnący konflikt w naszym najbliższym sąsiedztwie, na Ukrainie.

Chciałbym także wyrazić swoje – i zapewne większości rodaków oczekiwanie –  iż trwający w Polsce, niepotrzebny konflikt będzie przygasał, a politycy główne swe siły i zainteresowania skierują na pracę dla pomyślności Narodu i Państwa Polskiego.

W podsumowywanym okresie, również w naszej małej ojczyźnie, Bochni wiele się działo. Byliśmy bezpośrednimi świadkami największego wydarzenia w ubiegłym roku – Światowych Dni Młodzieży. Miasto i okolice gościły pielgrzymów pochodzących przede wszystkim z Hiszpanii. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć pogodę ducha, radość i otwartość tych młodych ludzi. Staraliśmy się żeby Bochnia została przez nich zapamiętana, jako piękne i gościnne miasto, a jej mieszkańcy jako przyjaciele na których można liczyć. Jestem przekonany, że te starania się spełniły.

Nie sposób, nie zaznaczyć wydarzenia o innej skali i autoramencie, jednak także bardzo ważnego – szczególnie gospodarczo – dla rozwoju miasta. Myślę tu o BSAG, której rozwój nabiera coraz większego tempa. To na dziś 10 poważnych inwestorów z których już dwóch prowadzi działalność a wśród nich japoński koncern Mabuchi Motor, największy na świecie producent silników elektrycznych dedykowanych przemysłowi samochodowemu, AGD i szerokiej gamie innych produktów. Notabene, dzisiaj sprzedaliśmy kolejną działkę w BSAG, dużej firmie Kegel-Błażusiak, zajmującej się produkcją odzieży ochronnej i obuwia. Nie byłoby sukcesu BSAG bez działań Krakowskiego Parku Technologicznego, którego częścią jest nasza strefa. Nie byłoby tego sukcesu bez bezpośredniego zaangażowania Prezesa KPT, Pana Wojciecha Przybylskiego i Pani Wiceprezes, Małgorzaty Popławskiej, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję. Dziękuję także przedstawicielowi Biznes Centrum in Małopolska, Markowi Martynowiczowi, który ukierunkował inwestora japońskiego na BSAG.

Bochnia zmienia się z dnia na dzień, koniec ubiegłego roku to uciążliwy remont ulic, ale dzięki niemu dzisiaj jeździmy po równych, gładkich drogach. Nie sposób wymienić tu wszystkich rzeczy jakie w Bochni się dzieją, a tak wiele jeszcze przed nami. Również pod koniec ubiegłego roku, po wielu perturbacjach udało się wreszcie uzyskać decyzję środowiskową na budowę łącznika autostradowego i jest on ujęty w Małopolskim Planie Inwestycyjnym.

W tym miejscu chciałbym podziękować całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z Panem Marszałkiem, Jackiem Krupą, za wszystkie działania podejmowane na rzecz bocheńskiego samorządu, prowadzone zawsze na zasadzie harmonijnej, dalekowzrocznej i rzeczowej współpracy.

Dziękuję także lokalnym samorządowcom, Panu Staroście Ludwikowi Węgrzynowi i wszystkim gospodarzom gmin, miast i wsi powiatu bocheńskiego za wzajemne wspieranie prac i różnych inicjatyw. O przyjęcie podziękowań proszę także Radnych Miasta Bochnia, to dzięki Waszym inicjatywom podejmowanych jest wiele działań, służących miastu i jego mieszkańcom.

Od lat kształtowane, dobre relacje ze środowiskiem Bocheńskich Przedsiębiorców owocują wieloma cennymi inicjatywami, które w bardzo dużym stopniu tworzą pozytywny obraz miasta i regionu. Nie zawężacie swojego profilu aktywności tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale włączacie się i organizujecie cały szereg przedsięwzięć, zarówno kulturalnych jak i prowadzących do rozwoju naszego miasta, także poprzez sponsoring czy wykonywanie określonych działań lub usług. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję.

Ukochana przez nas, jedyna i niepowtarzalna Bochnia, najstarsze miasto z bogatymi tradycjami salinarnymi w Małopolsce, zachwycająca swoim kolorytem i różnorodnością, od wieków wpisuje się chlubnymi kartami w historię Polski, Europy i Świata. Dziękuję lokalnym środowiskom zarówno artystycznym jak i kulturalnym, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim mieszkańcom za każdą cegiełkę dołożoną do budowy i rozwoju Bochni, naszej małej ojczyzny.

Jestem szczęśliwy, dumny i zaszczycony, że mogłem podzielić się z Państwem tymi refleksjami, jako gospodarz tego wyjątkowego miasta.

Po wystąpieniu gospodarza uroczystości głos zabrali: Józef Gawron – I Wicewojewoda Województwa Małopolskiego, Zbigniew Cichoń – Senator RP, Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński oraz Adam Kwaśniak – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, następnie adresy okolicznościowe odczytali asystentka Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko oraz przedstawiciel Józefa Brynkusa – Posła na Sejm RP życząc władzom samorządowym oraz mieszkańcom Bochni pomyślności, a samemu miastu rozwoju.

Ponadto na ręce Burmistrza Miasta Bochnia wpłynęły adresy okolicznościowe z gratulacjami i życzeniami. Nadesłali je m.in: Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn, Marek Polak oraz Ireneusz Raś, a także Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Tarnowa, Burmistrz Miasta Gorlice oraz Prezes Zarządu WFOŚGW w Krakowie.

Niewątpliwie ważnym punktem spotkania było wręczenie nagrody Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) przyznawanej przez burmistrza Bochni osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni, Prezesowi SPOŁEM PSS Adamowi Sosnowcowi.

Treść laudacji: „Niemal każdy nasz pracownik jest członkiem spółdzielni, a więc współwłaścicielem tej firmy. To determinuje wyjątkowo odpowiedzialne podejście każdego z nas do swojego miejsca pracy i codziennej działalności. Wszyscy jednoczymy się wokół tych samych celów. Tworzymy zespół, który precyzyjnie definiuje takie pojęcia jak solidność, rzetelność i odpowiedzialność. Jesteśmy nowoczesną firmą o niemal stuletnich tradycjach, z wyjątkową filozofią biznesu. To wartości trudne do przecenienia, których próżno szukać w innych formach działalności gospodarczej.” – te słowa wypowiedział Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Bochni, Pan Adam Sosnowiec, niemal równo dwa lata temu.

„Dobre jakościowo artykuły po możliwie najniższych cenach” – takie motto towarzyszyło bocheńskim pionierom, którzy 24 lipca 1919 roku powołali do życia strukturę spółdzielczą pod nazwą „Chłopsko-Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców”

Czy wiele się zmieniło przez te niemal 100 lat? Bocheńskia sieć „Społem” to nie tylko rozwijająca się sieć nowoczesnych sklepów, ale również produkcja piekarsko-ciastkarska, masarska oraz gastronomia. Niewiele firm działa z takim rozmachem powodzeniem, na tylu polach aktywności gospodarczej.

Czas od 1994, kiedy Prezesem PSS został Pan Adam Sosnowiec to nieustanny, dynamiczny rozwój Spółdzielni. „Społem” to także jeden z największych pracodawców na naszym terenie, laureat wielu nagród, m.in. w roku 2015 tytułu: „Dobry Pracodawca”.

PSS od lat wspomaga także liczne szkoły i przedszkola, jednocześnie organizując lub wspierając szereg innych działań. O lokalnym patriotyzmie i gospodarskim podejściu, niech świadczy np. fakt zainstalowania we własnych obiektach, nowoczesnych i energooszczędnych systemów chłodniczych oraz grzewczych, ale pochodzących od bocheńskich firm.

Wprowadzana codziennie w życie maksyma: „nie trzeba bać się konkurencji, tylko ją wyprzedzać”, to sukces całej załogi dbającej o jakość świadczonych usług, ale twórcą scenariusza i reżyserem tego sukcesu jest autor maksymy, Prezes Zarządu, Pan Adam Sosnowiec. To bez wątpienia człowiek mający jasną wizję rozwoju, wymagający ale i sprawiedliwy, potrafiący przekonać innych do innowacyjnych, własnych pomysłów.

Samorząd bocheński nie może, nie dostrzegać takich osiągnięć. Wdzięczny za te dokonania, chciałbym dodać dzisiaj nasze, bocheńskie wyróżnienie: Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) przyznawane przez burmistrza Bochni raz w roku – w rocznicę lokacji miasta – osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania.

Nie zabrakło również części artystycznej. Zebrani na spotkaniu goście obejrzeli spektakl teatralny „Łyżeczka” przygotowany przez działający w Miejskim Domu Kultury – Zespół Teatralny Bochenek. Tym przedstawieniem Bochenek zdobył nagrodę główną 5. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA. Zespół prowadzony jest przez Dominikę Czarnecką, która jest także autorką scenariusza i reżyserką „Łyżeczki”.

um

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast