Don't Miss
Home » Wiadomości » Spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim – zdjęcia

Spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim – zdjęcia

Czesław Siekierski9 grudnia w niedzielę wieczorem w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej obyło się spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL Czesławem Siekierskim. Na spotkanie przybyli działacze chłopskiej partii i mieszkańcy Szczurowej i okolic. Zebraniu przewodniczył szef powiatowych struktur PSL Bogusław Kamiński. Obecny był również Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski.

W trakcie spotkania zostało między innymi przedstawione stanowisko PSL popierające działania rządu na rzecz wynegocjowania jak największych środków unijnych na lata 2014 – 2020, zaznaczając jednocześnie, że PSL zaniepokojone jest faktem, że wśród priorytetów negocjacyjnych dotyczących nowej perspektywy finansowej, prezentowanych przez rząd nie zawsze Wspólna Polityka Rolna miała właściwe miejsce. Zdaniem PSL dla rozwoju Polski najważniejsze są dwie polityki, Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna, a ich środki w istotny sposób wspierają procesy modernizacyjne i rozwojowe naszego kraju oraz wspierają zrównoważony rozwój.

W trakcie swojego wystąpienia europoseł Czesław Siekierski opowiadał o swojej pracy w Parlamencie w Brukseli. Zebrani dowiedzieli się czym się zajmuje i w których debatach uczestniczył. Poseł Siekierski z złożył także relacje ze swoich parlamentarnych wystąpień. W ostatnim czasie uczestniczył między innymi w debatach w sprawie przyszłości WPR po 2013 roku, braku równowagi w łańcuchu dostaw żywności, dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w UE, w sprawie środków zwalczania kryzysu gospodarczego w szczególności w strefie euro, wyzwań związanych z kurczącymi się zasobami wody, w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014 – 2020, w podsumowaniu Szczytu Rady Europejskiej w dniach 18 – 19 października tego roku oraz przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej. Jak widać poseł Siekierski należy do aktywnych i pracowitych europosłów, a swoją pracę w Parlamencie Europejskim traktuje bardzo merytorycznie i poważnie.

Czesław Siekierski jest doktorem nauk ekonomiczno – rolniczych, nauczycielem akademickim, autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

IB

Foto-Olczak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast