Don't Miss
Home » Region » Sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W 2017 roku Gmina Drwinia złożyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości naborze wniosek na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytet III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratownictwa medycznego – zestawy PSP R1, które trafiły do sześciu jednostek OSP z terenu naszej gminy, które do tej pory takiego sprzętu nie posiadały.  W dniu 29.12.2017 r.

Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk wraz z Zastępcą Mateuszem Kracikiem przekazali zakupione  zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 przedstawicielom jednostek OSP Bieńkowice, Dziewin, Grobla, Niedary, Świniary oraz Wyżyce.
Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoże strażakom w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Realizacja wyżej wymienionego zadania stanowi uzupełnienie działań podjętych w 2017 r. w zakresie przeszkolenia członków OSP z terenu gminy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sprzęt jaki obecnie posiadają wszystkie jednostki OSP w naszej gminie stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które mogą w przyszłości być bardzo przydatne jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  w wysokości:  34 992 zł.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast