Don't Miss
Home » Wiadomości » Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego stwarza refleksję nad tym co minęło. Dlatego też warto powiedzieć co wydarzyło się w 2017 roku w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Czchowskiej.

Na wstępie przypomnę, że Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2004 roku, aby wspierać i realizować wszelkie działania mające na celu wszechstronny rozwój społeczności lokalnej. Jest jednym z czołowych stowarzyszeń działających aktywnie na terenie gminy Czchów.

Nasze cele

Wśród wielu celów jakie realizuje stowarzyszenie jest wspieranie, promocja i realizacja inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, historii, oświaty, ekologii, sportu i rekreacji, podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i  niepełnosprawnych oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków kulturowych Gminy Czchów; budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy Czchów.

Nasi członkowie

Wszystkie dotychczas zrealizowane zadania odniosły sukces dzięki pracy społecznej jego członków i sympatyków. Są to osoby wyjątkowe, chętnie poświęcające swój czas na realizację szerokiego wachlarzu zadań. Stowarzyszenie gromadzi wokół siebie m. in. takie grupy społeczne jak seniorów, nauczycieli, artystów, samorządowców i przedsiębiorców.

Nasze inicjatywy

Przez niemal 14. lat swojej działalności stowarzyszenie zrealizowało wiele ważnych i ciekawych inicjatyw, projektów i wydarzeń.

W ostatnich dwóch latach były to m. in. realizowane przy wsparciu środków z Powiatu Brzeskiego: Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Wielki i jego czasy”, „Spartakiada Przedszkolaka”, „Przyjaciel Przyrody”, „Tydzień czytelniczy – a w tym spotkanie z Andrzejem Stasiukiem”, „Wielki Artysta Kina – projekcje wybranych filmów Wajdy”. Oczywiście te projekty miały swoje kolejne edycje.

Duże wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizacje projektów społecznych Stowarzyszenie otrzymuje od Gminy Czchów. Należy podkreślić, że pomoc zarówno finansowa jak i merytoryczna, którą Stowarzyszenie otrzymuje ze strony Burmistrza Czchowa, Urzędu Miejskiego w Czchowie i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie jest ogromna. W ramach tych środków, w ostatnim czasie stowarzyszenie zrealizowało m. in. takie projekty jak Gminny Konkurs „na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”, „Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Czchów – piłka jest okrągła”, „Historyczne i kulturowe inspiracje – Zamość – wycieczka dla seniorów i społeczników z Gminy Czchów”, „Sportowy Piknik Rodziny”, „Z myślą o zdrowiu mieszkańców gminy Czchów”, „Zdrowo i sportowo”, i wiele innych konkursów tematycznych i zajęć rekreacyjnych.

Jednym, z największych projektów realizowanych w 2016 i 2017 roku jest Ośrodek Wsparcia „Gminny Klub Samopomocy” sprzyjający integracji międzypokoleniowej, którego koordynatorem jest Anna Skiba – Ratusznik. Środki finansowe na to zadanie stowarzyszenie pozyskało z budżetu państwa i  Gminy Czchów.

Warto podkreślić, że w tym roku podpisaliśmy umowę z Województwem Małopolskim na realizację projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach – Drużkowie w celu utworzenia miejsca spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego”. Projektem od samego początku zajmowała się Paulina Kumorek.

Plany

W ostatnich dwóch miesiącach tego roku stowarzyszenie złożyło kilka ważnych wniosków o dofinansowanie projektów tj.

  1. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” – budżet całego zadania to 195 618,66 zł.
  2. „Dotknij kulturę”- zakup wyposażenia do podmiotów działających w sferze kultury, celem budowy i rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Śliwkowego Szlaku” – budżet zadania wynosi 53 239,40 zł.
  3. „Historyczny Czchów” – budżet grantu to 19 994,52 zł.
  4. Ośrodek Wsparcia „Gminny Klub Samopomocy” – budżet projektu wynosi 70 760,00 zł.

Nad przygotowaniem projektów pracowali społecznie: Małgorzata Hołyst, Paulina Kumorek, Agnieszka Rzepka, Paulina Pstrąg i Anna Skiba – Ratusznik.

Szacunkowo możemy podać, że Stowarzyszenie w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowało 16 projektów, których budżet łącznie wyniósł ponad 320 000,00 złotych, z czego uzyskaliśmy blisko 300 000,00 dofinansowania.

Wyżej wymienione zadania i kwoty – zrealizowane i pozyskane były dzięki ciężkiej pracy członków i sympatyków stowarzyszenia.

Należy również podkreślić, że współpraca z instytucjami, szkołami, przedsiębiorcami w ostatnich latach była dla nas bardzo ważna i przyniosła wiele korzyści lokalnemu społeczeństwu. Dziękuję wszystkim za każde dobre słowo oraz wsparcie zarówno to rzeczowe jak i finansowe.

Z ogromną wdzięcznością składam podziękowania Barbarze Wojakiewicz – prezes stowarzyszenia od 2004 roku za wspaniałą pracę, wyrażam również nadzieję, że zastępując „Wyjątkowego Prezesa” sprostam postawionym zadaniom. Dziękuję również Zuzannie Musiał – skarbnikowi stowarzyszenia oraz Marii Wiśniewsiej – Płachta – sekretarzowi, za lata wspaniałej współpracy.

Serdecznie zapraszam do wstąpienia w struktury stowarzyszenia wszystkie osoby chętne do współpracy i pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Czekamy na Was z otwartymi ramionami!!!

Dziękując wszystkim członkom i sympatykom stowarzyszenia za dotychczasową współpracę życzę aby Nowy Rok przyniósł ze sobą zdrowie, szczęście i pomyślność, a nadchodzący wspaniały, świąteczny czas upływał w rodzinnej atmosferze.

Elżbieta Ogiela Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast