Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Święto ZSP nr 2 w Brzesku

Święto ZSP nr 2 w Brzesku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 20 stycznia 2017 roku zorganizował wyjątkową uroczystość. Święto Szkoły, bo taką nosi nazwę, obchodzi się co roku na pamiątkę nadania placówce imienia Bohaterów Westerplatte i ufundowania sztandaru szkoły.

Przypomnijmy
Szkole przy ul. Piastowskiej 2 nadano imię Bohaterów Westerplatte 15 stycznia 1972 roku, w obecności zaproszonych do Brzeska obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w dniach 1-7 września 1939 roku, tj: mjr. Jana Gryczmana i mjr. Leona Pająka oraz żołnierzy: komandora marynarki wojennej Jerzego Pawłowskiego i mjr. LWP Rudolfa Burzyckiego. Stało się to na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1971 roku. Dyrekcji w tym dniu przekazano również sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Fabrykę Opakowań Blaszanych – zakład opiekuńczy placówki. Ale szkoła istniała już kilka lat.

Trochę historii
Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową w Brzesku powołano decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 1967 roku w sprawie otwierania, przekształcania i likwidacji szkół zawodowych. Z kolei uchwała Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa stanowiła, że uruchomienie szkoły nastąpi z dniem 1 września 1969 roku. Istotnie w 1969 roku ukończono budowę kompleksu szkolnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego na osiedlu Zielonka. W jego skład wchodziła szkoła z 26 pomieszczeniami, warsztaty szkolne na 400 stanowisk, internat na 288 miejsc i budynek mieszkalny dla nauczycieli. Władze oświatowe Brzeska uznały, że dodatkowa szkoła zaspokoi zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych w regionie.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 29 sierpnia 1969 roku. Dyrektor inż. Józef Paczyński przedstawił swoich współpracowników: mgr. Kazimierza Rolewicza – zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych, mgr. inż. Michała Potockiego – kierownika warsztatów szkolnych, Marię Schütterly – kierownika internatu i nauczycieli: mgr. Jana Gibałę, mgr Józefę Górkiewicz (J. Ruchała), mgr. Kazimierza Legutkę, mgr Zofię Pasierb, mgr Kazimierę Rogozińską, mgr. Franciszka Ruchałę, mgr inż. Emilię Wronę, inż. Ludwika Wronę, mgr Janinę Zając oraz Barbarę Simlę (B. Polek), Szymona Polka, Józefa Chrabąszcza, Stanisława Chyla. W ciągu roku szkolnego do grona pedagogicznego dołączyli Tadeusz Banaś, Jan Sady, Zofia Klimek (Z. Kurek), Barbara Kordecka i Jacek Salwiński. Pracę w szkole rozpoczęli w znakomitej większości nauczyciele z wyższym wykształceniem i tytułem magistra.

Inauguracja roku szkolnego nastąpiła 2 września o godz. 10.00 w sali kina „Bałtyk”. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli film Czerwone berety. Zajęcia lekcyjne rozpoczęto dopiero 15 września. Do tego czasu uczniowie i nauczyciele pracowali nad urządzeniem sal i przy porządkowaniu terenu. Technikum Mechaniczno-Elektryczne kształciło w dwóch specjalnościach: budowa maszyn i elektromechanika ogólna. Uruchomiono też Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach: ślusarz mechanik, ślusarz narzędziowy, tokarz i elektromechanik. Z Liceum Ekonomicznego przeniesiono zaś Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Nowy rok szkolny rozpoczęło 457 uczniów; 83 w technikum i 374 w zasadniczej szkole zawodowej. Otwarto 12 klas: 2 klasy technikum, 3 zasadniczej szkoły zawodowej i 7 zasadniczej szkoły-dokształcającej. 1 listopada 1969 roku uruchomiono internat, do czasu oddania warsztatów szkolnych praktyki zawodowe młodzież odbywała w Browarze i w Zakładzie Opakowań Blaszanych, popularnie zwanym „Blaszanką”.

W 1974 roku szkoła stała się Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. A w roku szkolnym 2002/2003 w związku z reformą edukacji wprowadzoną przez rząd Jerzego Buzka powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ostatni absolwenci 5-letniego technikum opuścili mury szkoły w 2005 roku, obecnie nauka
w technikum trwa 4 lata, ale przywrócenie 5-letniego technikum już zostało uchwalone przez obecny rząd.

W 48-letniej historii, szkołą kierowali: inż Józef Paczyński (1969-1976), mgr inż. Anna Kupiec (1976-1984), mgr Stanisław Krzyżak (1984-1989), mgr Władysław Bezpalko (1989-1991), mgr Mieczysław Kościelniak (1991-2000), mgr inż. Bogdan Hajduga (2000-2015). Obecnie funkcję dyrektora pełni Jerzy Soska.

Wielkie świętowanie Święto Szkoły, obchodzone w tym roku miało wymiar szczególny, gdyż zostali zaproszeni znakomici absolwenci szkoły. Spotkania uczniów z absolwentami w poszczególnych salach rozpoczęło się już o godzinie 9.00. Było ono okazją do wspomnień nauczycieli i zajęć sprzed lat, ale także swoistą lekcją, którą dawali byli uczniowie – obecnym. A młodzież zadawała różne pytania, np. jak przemóc niechęć do czytania książek, czy warto iść na studia, o ile wcześniej zda się maturę, itp. I zawsze otrzymywała zachętę do dalszej nauki i starań dla własnego dobra. Goście zwracali uwagę, że przede wszystkim warto uczyć się języków obcych.

O godzinie 11.00 w nowej hali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Dyrektor szkoły Jerzy Soska powitał wszystkich bardzo serdecznie. Wicedyrektorki Ewa Hudyma i Patrycja Ptak-Żołna przedstawiły absolwentów. A byli wśród nich nauczyciele akademiccy AGH
i UP, pracownik Ośrodka Badawczego CERN w Genewie, komendanci oraz pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, właściciele firm i dyrektorzy zakładów pracy, banku, dyrektorzy szkół, pracownicy PZU, Can-Pack-u, Urzędu Miasta w Bochni, OHP w Tarnowie i ksiądz – technik elektryk, obecnie pracujący w Parafii św. Mikołaja w Bochni.

Następnie młodzież przedstawiła program artystyczny „Polskie Termopile”, a dyrektor Soska zapoznał z ofertą edukacyjną szkoły na rok 2017/2018 i kształceniem w systemie dualnym. Z kolei kierownik Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Krystian Zamiatała poinformował zebranych o wynikach egzaminów zawodowych.

Święto Szkoły to dobry czas na prezentację osiągnięć placówki. Wicedyrektor Ptak-Żołna przedstawiła finalistów olimpiad przedmiotowych: Dominika Wołka i Marka Świerczka oraz stypendystkę Prezesa Rady Ministrów – Dominikę Leszczyńską. Następnie o dorobku szkoły i inicjatywach, które wpisały się już w tradycję szkoły, poinformowali nauczyciele: Wiesław Gibas o akcji Honorowego krwiodawstwa, w wyniku której oddano do tej pory blisko 700 litrów krwi, Ilona Szurmańska o projekcie unijnym Wzmacnianie kompetencji językowych i europejskich nauczycieli, w ramach którego w niektórych klasach wprowadzono zintegrowane nauczanie języka angielskiego i przedmiotu oraz metodę ClIL (Content and Language Integrated Learning), Danuta Reczek-Chyl o prowadzonej od 7 lat zbiórce charytatywnej „Szlachetna Paczka”, w której w tym roku wzięła udział rekordowa liczba klas.

Na koniec Anna Skoczek wspomniała o dorobku kulturalnym szkoły, takim jak „Brzeskie czytanie Potopu”, zorganizowane w maju 2016 na rynku w Brzesku z okazji Roku Sienkiewicza, które nawiązywało do zainicjowanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku Narodowego Czytania „Pana Tadeusza” (ale ZSP nr 2 ma własną tradycję; w 2012, w Roku B. Prusa odbyła się Lekcja czytania „Lalki” i uczniowie oraz zaproszeni goście – mistrzowie od godz. 8.00 do 13.30 czytali tę powieść) oraz 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W ZSP nr 2 rocznicę tę uczczono sesją naukową przygotowaną przez młodzież i spotkaniem ze świadkami historii: b. wojewodą tarnowskim i posłem na Sejm RP X kadencji Jerzym Orłem i Władysławem Żabińskim, również posłem X kadencji (w 20 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce gościem szkoły była mieszkanka Brzeska, Maria Surowiecka). Poinformowała też o obecności ZSP nr 2 w mediach, publikacjach w BIM-ie, TEMI, „Gazecie Krakowskiej”, relacji z Brzeskiego czytania Potopu w TVP Kraków, a z 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w RDN Małopolska.

Zgromadzeni na hali mogli też obejrzeć film Święto Szkoły 2017, przygotowany przez nauczycieli informatyki: Tomasza Kuklę i Wojciecha Nowackiego. Ważnym punktem obchodów szkolnego święta był mecz Absolwenci : Reprezentacja Szkoły, a także spotkania integracyjne: zaproszonych gości i dyrekcji w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, a nauczycieli, dyrekcji szkoły i nauczycieli emerytów w restauracji Agawa w Dębnie.

Wszyscy chętnie spotkają się już za rok, a na pewno chcieliby się ponownie zobaczyć z okazji 50-lecia szkoły.


Anna Skoczek

Fot. Maciej Mazur / Roman Kapuściński

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast