Don't Miss
Home » Wiadomości » Szczurowa. Ponad 18 milionów na inwestycje w 2018 r.

Szczurowa. Ponad 18 milionów na inwestycje w 2018 r.

Ochrona środowiska, oświata, infrastruktura pod inwestycje, drogi, parkingi i zadania realizowane wspólnie z wieloma gminami to najważniejsze dziedziny, w które w tym roku zainwestuje samorząd Szczurowej.

Gmina Szczurowa należy do grona gmin, z którymi każdy samorząd chce współpracować. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie pozyskiwania środków europejskich, z których duża część przeznaczona jest na tak zwane projekty subregionalne. Dzięki współpracy z Koszycami, Nowym Brzeskiem, Rzezawą, Drwinią, Gminą Bochnia i Kazimierzą Wielką realizowane będą projekty w ramach Programu Leader z zakresu turystyki, poprawy infrastruktury publicznej, wzbogacenia czasu wolnego, zwiększenia oferty kulturalno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz kultywowania tradycji ludowych. Powstanie altana z miejscem do grillowania w Strzelcach Małych. Kolejny etap prac zostanie zrealizowany na polu namiotowym w Dołędze. Zamontowane zostaną elementy skateparku na obiekcie sportowym w Szczurowej, organizowane będą warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, stowarzyszeń i imprezy regionalne. Wydane zostaną materiały promujące gminę. Z kolei w ramach współpracy z Wietrzychowicami, Szczucinem i Borzęcinem, której liderem jest Szczurowa wykonana będzie modernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczurowej, w ramach którego to zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku z elewacją, wymiana instalacji c.o., nowej kotłowni z powietrznymi pompami ciepła, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych oraz prace malarskie.

W dziale oświata planowana jest również rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich. W ramach zadania szkoła powiększy się o 2 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz dobudowana zostanie klatka schodowa z zapleczem socjalnym. Planuje się też zagospodarowanie otoczenia szkoły i modernizację obiektów sportowych w tym budowę boiska sportowego z bezpieczną sztuczna nawierzchnią.

Kolejne środki finansowe na inwestycje z zakresu turystyki obejmują budowę miejsc obsługi ruchu turystycznego w tym między innymi budowę obiektu turystycznego przy zabytkowym dworze w Strzelcach Wielkich. Środki na ten cel udało się uzyskać dzięki współpracy z Pleśną, Tuchowem, Ryglicami, Borzęcinem, Iwkową, Gromnikiem, Zakliczynem, Czchowem i Ciężkowicami. Gminami i Powiatami Subregionu Tarnowskiego skupionymi w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Nowo wybudowany szałas myśliwski w Strzelcach Wielkich

W zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców ważnym dla mieszkańców jest przygotowany między innymi z Tarnowem projekt Centrum Usług Wspólnych – budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, zintegrowanego systemu profilowania i udostępniania informacji.
Wspólnie z Radłowem i Wierzchosławicami przy współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie przygotowany został projekt pod nazwą „Pojezierze Tarnowskie” w Dołędze i Jagniówce, przy czym główna część jego realizacji zależna jest od prywatnych przedsiębiorców uczestniczących w tym projekcie.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Zastrzyk środków europejskich, jakie pozyskała gmina wspólnie z Gnojnikiem i 6 innymi gminami z subregionu tarnowskiego, pozwoli na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne, ekologiczne, spełniające parametry określone w uchwale antysmogowej. Z Gminą Kocmyrzów – Luborzyca liderem projektu i kilkunastoma gminami z woj. małopolskiego realizowany jest projekt z dofinansowaniem na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Tegoroczny budżet zwiększy również atrakcyjność gminy w zakresie nowych terenów pod inwestycje dzięki wybudowaniu nowej drogi do ponad 30 hektarowego obszaru gruntów, na budowę której gmina Szczurowa jako jedyna w subregione tarnowskim, nie licząc powiatów otrzymała dofinansowanie oraz planowanej do zakończenia w bieżącym roku budowie 17 hektarowej strefy aktywności gospodarczej.

Budowana Strefa Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

W budżecie zaplanowane zostały również środki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dołędze, Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Wrzępii i Pojawiu celem zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo – rekreacyjne. Działanie to przy równocześnie bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, uzbrojeniu terenu, nakładom na ochronę środowiska, w tym planowana w bieżącym roku budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy za ponad 6 milionów zł, która wypełni wymogi Szczurowskiej aglomeracji i skutecznym zabiegom gminy o inwestorów, stanowią bardzo dobrą perspektywę jej rozwoju. Działania te uzupełnią w bieżącym roku spore fundusze na poprawę infrastruktury drogowej w tym również na przygotowania dokumentacyjne budowy południowej obwodnicy Szczurowej i nowej decyzji środowiskowej zachodniej Rudy Rysia oraz wspólnie z Niepołomicami i Drwinią modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964, stymulując w ten sposób rozwój gospodarczy gminy. Zaplanowane w budżecie środki na wykup gruntów oraz przygotowane dla Powiatu przez gminę i samorządy kilku miejscowości zgody właścicieli gruntów, zdaniem gminy pozwolą na rozpoczęcie scalania gruntów w pierwszej kolejności w Strzelcach Wielkich, a następnie w Uściu Solnym i Popędzynie, co staje się realne dzięki udanym zabiegom Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa o pozyskanie dodatkowych środków z PROW u Ministra Rolnictwa dla Małopolski. Ponadto w 2018 roku realizowana będzie budowa miasteczka komunikacyjnego w Szczurowej, 5 parkingów, wiat przystankowych i zatok autobusowych w ramach poprawy infrastruktury obsługi podróżnych.

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast