Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szczurowa / Strażacy Ochotnicy podsumowali 2016 rok

Szczurowa / Strażacy Ochotnicy podsumowali 2016 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów działalności na kolejny rok. Przeprowadzenie corocznych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych wynika ze statutu.

Na terenie gminy działa 16 jednostek OSP w tym 3 jednostki włączone d Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W 16 jednostkach zrzeszonych jest 625 członków w tym 405 czynnych ratowników. Jest to duży potencjał dobrze wyszkolonych ludzi, odpowiednio wyposażonych, gotowych w każdym czasie do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Każda z działających jednostek dysponuje strażnicą, która wyposażona jest w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy: motopompy, agregaty, pompy szlamowe i pływające, pilarki spalinowe, odpowiednie umundurowanie i wyposażenie bojowe strażaka oraz samochody. Ogółem na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się: 21 samochodów, 2 łodzie, 13 agregatów, 38 pomp i motopomp, 7 pił do drewna, 3 piły do betonu.

W 2016 roku miało miejsce 60 zdarzeń w tym:
23 pożary,
29 miejscowych zagrożeń,
1 fałszywy alarm,
7 ćwiczeń.
Na lądowisku w Strzelcach Małych odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze w których udział wzięły 24 drużyny. W okresie sprawozdawczym były realizowane projekty szkoleniowe ze środków europejskich, w ramach których odbyły się szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego.

Zdecydowanej poprawie uległy warunki lokalowe, przeprowadzono remonty i modernizacje w budynkach następujących remiz: Górka, Kwików, Rajsko, Strzelce Wielkie, Wola Przemykowska-Zamłynie, Wola Przemykowska- Natków, Pojawie, Strzelce Małe, Zaborów, Dołęga, Niedzieliska, Wrzępia, Rylowa i Szczurowa. Było to możliwe dzięki finansowaniu ze środków budżetu Gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu „Małopolskie Remizy”.

Na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w 2016 roku z budżetu Gminy Szczurowa wydatkowano 380 tys. zł.

W zebraniach brał udział Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i radni Gminy Szczurowa, wszyscy dziękowali strażakom za ich poświęcenie i bezinteresowną służbę, składali życzenia jak najmniej wyjazdów a jeżeli już one są to szczęśliwych powrotów.

Piotr Mikuś, Gminny Komendant OSP Szczurowa

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast