Don't Miss
Home » Wiadomości » Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń

Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach dodatkowych zadań z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 21 października 2013 roku do 14 listopada 2013 roku.

Kolejny nabór wniosków związany jest z wyborem „Kwartetu” do realizacji dodatkowych zadań i dotyczy konkursu tematycznego. Na poszczególne działania przeznaczono następujące środki:

  • „Małe projekty” – 700 tys. zł
  • „Odnowa i rozwój wsi” – 2 900 tys. zł
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 200 tys. zł
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 100 tys. zł

Wybór operacji musi być zgodny z tematycznym zakresem naboru i wpisywać się w cel szczegółowy I.3 oraz przedsięwzięcie 8 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel szczegółowy I.3:

WYKREOWANIE NOWEGO, SYSTEMU INFORMACJI I EDUKACJI O PRZEDGÓRZU, BAZUJĄCEGO NA HISTORII LUDZI, MIEJSC I WYDARZEŃ WRAZ Z PODNIESIENIEM ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU.

Przedsięwzięciem 8:

PRZEDGÓRZAŃSKIE EDU-INFO.  Ludzie – miejsca – wydarzenia.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest włączenie realizowanego przez beneficjenta projektu do Systemu Guide 24/24. System został stworzony przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” i udostępniany jest nieodpłatnie dla tworzących Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń.

System zakłada minimalne warunki uczestnictwa beneficjentów. Należą do nich:

1. Dostarczenie krótkiego tekstu w określonym schemacie (maks. do 1800 znaków), opisującego zrealizowaną operację. Dodatkowo beneficjent może dostarczyć: filmy, nagrania dźwiękowe, mapy, archiwalia, pliki pdf i inne uzgodnione z administratorem materiały.

2. Dostarczenie nagrania dźwiękowego odpowiedniej jakości (od 2 do 4 minut), nagranego przez lektora lub dziennikarza radiowego w formacie mp3.

3. Zapewnienie miejsca, wykonanie i montaż nośnika fizycznego (np. tablicy wykonanej zgodnie z przygotowanym przez LGD manualem identyfikacji graficznej). W przypadku działań edukacyjnych, publikacji i innych form projektów „miękkich”, nie mających swojej reprezentacji w terenie, beneficjent powinien dostarczyć do systemu charakterystykę zrealizowanej operacji (opis, galerię dokumentującą działanie, filmy, nagrania dźwiękowe, mapy, archiwalia, pliki pdf, itp, ewentualnie inne materiały po uzgodnieniu z administratorem).

4. Beneficjent wybranej do finansowania operacji zobowiązany jest dostarczyć niezbędną do włączenia do systemu „Guide 24/24” część merytoryczną projektu nie później niż w dniu zakończenia realizacji zadania.

5. Beneficjent w trakcie realizacji zadania nie może zrezygnować z włączenia operacji do systemu, gdyż zmieni się wtedy cel operacji.

6. Koszty związane z oznakowaniem miejsca/obszaru wyżej wymienionym systemem podlegają refundacji, należy je zatem ująć w planie finansowym operacji, zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz opisie operacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wniosków zapraszamy na spotkania doradcze z ekspertami, które odbędą się w następujących terminach:

Waryś – Biuro LGD, Waryś 327 A

17.10.2013, godz. 10.00 – 13.45

07.11.2013, godz. 10.00 – 13.45

12.11.2013, godz. 14.00 – 18.45

Brzesko – Punkt Informacyjny LGD, pl. Kazimierza Wielkiego 8, p. 104

18.10.2013, godz. 9.00 – 12.45

05.11.2013, godz. 9.00 – 12.45

12.11.2013, godz. 9.00 – 12.45

Dębno – Punkt Informacyjny LGD, Urząd Gminy w Woli Dębińskiej.

18.10.2013, godz. 14.00 – 18.45

05.11.2013, godz. 14.00 – 18.45

Radłów – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, pl. Kościuszki 3

17.10.2013, godz. 14.30 – 18.15

07.11.2013, godz. 14.30 – 18.15

KNP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast