Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szpital w Brzesku w sieci – rozmowa z Dyrektorem brzeskiego szpitala Adamem Smołuchą

Szpital w Brzesku w sieci – rozmowa z Dyrektorem brzeskiego szpitala Adamem Smołuchą

Brzeski szpital znalazł się w sieci szpitali.

Rzeczywiście brzeska placówka znalazła się w wykazie szpitali przedstawionym przez NFZ.

Jakie warunki musieliście spełnić, aby znaleźć się w sieci szpitali?

Nasz szpital został zakwalifikowany do pierwszego stopnia referencyjności szpitali. Warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań było posiadanie SOR – u lub izby przyjęć oraz czterech podstawowych oddziałów szpitalnych tj. chirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz ginekologii i położnictwa. Te warunki spełniliśmy. W szpitalu posiadamy jeszcze dodatkowe oddziały, które znajdą się w tzw. dosumowaniu do podstawowych oddziałów. Na przykład oddział ortopedii będzie rozliczany wspólnie z chirurgią, a oddział pulmunologii z oddziałem chorób wewnętrznych. Podobnie oddział geriatrii. W sieci nie znalazł się oddział urologiczny, ponieważ nie przewidziano finansowania ryczałtem tego oddziału. Dlatego będzie on uczestniczył w konkursie, tak aby był finansowany jak dotychczas.

Co daje szpitalowi znalezienie się w sieci?

Jest to zmiana. Trudno w tej chwili określić jakie będą efekty tej zmiany systemowej w przeciągu kilku lat. W założeniu dla takiego szpitala jak nasz gwarantowane jest finansowanie przez okres czterech lat. Unikamy w ten sposób niepewności, którą niósł ze sobą poprzedni system konkursowy, ponieważ wówczas nie wiedzieliśmy czy uzyskamy finansowanie i czy oddział będzie nadal finansowany, a teraz to od 1 października się zmieni. Sieć ten problem rozwiązuje i gwarantuje finansowanie wieloletnie. Teraz szpital otrzyma budżet i będzie nim mógł dysponować w sposób bardziej elastyczny. Będzie można przesuwać środki z oddziałów, które nie mają w pełni wykonanych zadań do oddziałów, gdzie istnieją nad wykonania. Do tej pory to było niemożliwe.

Czy kwota pieniędzy, która wpłynie do szpitala będzie wyższa niż do tej pory?

Zasada rozliczania z funduszem i kształtowania ryczałtu będzie oparta na dotychczasowej formie sprawozdawczości. Zostanie ona również po wejściu w życie formuły w sieci. Będzie podstawą kształtowania ryczałtu na następne okresy rozliczeniowe. Ryczałt będzie przydzielany szpitalowi kwartalnie i po upływie tego czasu będzie on zwiększany lub zmniejszany. W zależności od ilości wykonanych świadczeń.

Rozmawiał Tomasz Pajor    

IB

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast