Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Sztandar i Bohaterzy państwa Podziemnego dla Szczepu Czarnego

Sztandar i Bohaterzy państwa Podziemnego dla Szczepu Czarnego

W dniu 29 kwietnia 2017 r. w budynku Zespołu Szkół w Jadownikach miała miejsce piękna uroczystość, w czasie której szczep harcerski działający w szkole otrzymał Imię i Sztandar. Szczep Czarny utworzony został 8 października 2016 r. i w jego skład weszły trzy jednostki: 3 DST „Jadowici”, 8 DH „Jadowite Strzały” oraz nowa, powstała 26 września 2016 r. gromada zuchowa „Ogniki”. Przez kolejne miesiące zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy realizowali połączone Kampanie Bohater i Sztandar, w czasie których musieli udowodnić, że zasłużyli na imię, które wcześniej wybrali dla swojej jednostki, czyli Bohaterów Państwa Podziemnego.

Uroczystość w Jadownikach składała się z dwóch części. Pierwsza część okraszona została występami druhen, które wykonały dwa utwory: „Dziewczynę z granatem” i Hymn Państwa Podziemnego. Między piosenkami zaprezentowany został film, który miał wprowadzić zgromadzonych gości w temat uroczystości i pokazać krótko historię powstawania szczepu. Swoje wystąpienie miał też Komendant Hufca ZHP Brzesko, phm. Bartłomiej Turlej, który jednocześnie pełni funkcję Komendanta Szczepu Czarnego. Komendant podziękował w nim wszystkim, którzy przyczynili się do powstania szczepu, czyli swoim najbliższym współpracownikom oraz zuchom, harcerzom i ich rodzicom. Słowa uznania skierował również do Dyrekcji Szkoły, wszystkich przyjaciół i sponsorów swojego szczepu.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od uroczystego apelu szczepu, w czasie którego zuchy i harcerze zaprezentowali umiejętności z musztry. Po meldunku od wszystkich jednostek prowadząca apel druhna pwd. Anna Stanisławczyk zameldowała druhowi Komendantowi obecność    w sumie 68 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów Szczepu, a następnie odczytała Rozkaz specjalny L.1/2017 Komendanta Hufca ZHP Brzesko, w którym zawarte były informacje o nadaniu Szczepowi Czarnemu imienia Bohaterów Państwa Podziemnego oraz przyznaniu prawa do posiadania Sztandaru.

Właściwą ceremonię przekazania sztandaru rozpoczęła Zastępca Komendanta Hufca, hm. Maria Tyka, która w imieniu Komendy Hufca odczytała Akt nadania Imienia i Sztandaru Szczepowi Czarnemu. Następnie przedstawiciele fundatorów sztandaru, Panowie Adam Smołucha, Jarosław Sorys i Tomasz Wietecha przekazali sztandar Zastępcy Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej, hm. Bartoszowi Zawiszy. Ten ostatni zgodnie z ceremoniałem harcerskim przekazał sztandar Komendantowi Szczepu Czarnego, phm. Bartłomiejowi Turlejowi. Następnie nastąpił obrzęd prezentacji sztandaru, po którym Komendant Szczepu przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie: Karolina Jakubowska, Nikodem Jakubas i Natalia Pasula. Zgodnie z ceremoniałem harcerskim poczet sztandarowy przedefilował przed frontem ustawionych w dwuszeregu zuchów, harcerzy i wędrowników, a później odśpiewano Hymn ZHP. W ten sposób właściwa ceremonia Nadania Imienia i Sztandaru dobiegła końca, a rozpoczęły się przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Wszyscy mówcy podkreślali wagę i doniosłość wydarzenia oraz znaczenie ruchu harcerskiego w wychowaniu młodych ludzi na dobrych i kochających swoją Ojczyznę odpowiedzialnych obywateli.  

—    
IB    

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast