Nie przegap
Strona główna » Religia » Tysiące ludzi na inauguracji peregrynacji obrazu / zdjęcia

Tysiące ludzi na inauguracji peregrynacji obrazu / zdjęcia

1240433_575015365891715_1647542371_nDo Starego Sącza przybył obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Uroczystości przy papieskim ołtarzu zgromadziły kilka tysięcy osób. Wśród pielgrzymów byli obecni także parafianie z miejscowości wchodzacych w skład Parafii Szczepanów.

To jedno z największych wydarzeń religijnych ostatnich lat w diecezji tarnowskiej. Obraz do 2015 roku odwiedzi wszystkie parafie oraz m.in. szpitale, zakłady karne i hospicja. Z okazji peregrynacji papież Franciszek napisał list do diecezji tarnowskiej. Został on odczytany podczas uroczystości.

Mszy św. w Starym Sączu przewodniczył bp Jan Zając kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Eucharystię koncelebrowali abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp Tadeusz Rakoczy ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej, biskup tarnowski Andrzej Jeż, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz, biskup senior Władysław Bobowski oraz prawie 300 księży.

Papież Franciszek powiadomiony o rozpoczynającej się w diecezji tarnowskiej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świętej Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II, pozdrowił uczestników tego wydarzenia i zapewnił wszystkich o duchowej i modlitewnej łączności. List z Sekretariatu Stanu do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża został odczytany na początku Mszy św.

Papież zachęca uczestników peregrynacji do trwania przy Chrystusie i zawierzenia Mu całego swego życia. Przypomina wezwanie błogosławionego Jana Pawła II, który zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu pragnął: «by orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” – przypomniał papież.

Ojciec Święty życzy, by nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego było dla całej diecezji czasem szczególnej łaski – pomnożyło wiarę, obudziło w wielu sercach nadzieję i radość, zrodziło odwagę, by nieść innym, zwłaszcza zagubionym życiowo braciom ogień miłosierdzia. „Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do osobistej refleksji oraz zachętą do rachunku sumienia rodzin, parafii i lokalnych społeczności. Niech promienie wychodzące z Miłosiernego Serca Jezusa oświecą drogę każdego człowieka. To proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem św. Faustyny: «Jezu ufam Tobie», wielu przyniosło otuchę. Niech ten krótki akt zawierzenia Jezusowi stanie się osobistą, często powtarzaną w ciągu dnia modlitwą każdego, niech rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życia każdego człowieka” – czytamy w liście.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż witając uczestników uroczystości powiedział, że w obliczu tego obrazu dokonało się wiele nawróceń i uzdrowień. „Przez dwa lata obraz i relikwie będą pielgrzymować po naszej ziemi pragnąc spotkać się z nami osobiście. Będą pytać o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, relacji małżeńskich i sąsiedzkich” – powiedział biskup.

  W homilii biskup Jan Zając podkreślił, że tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego otwiera przed diecezją tarnowską nową rzeczywistość dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Biskup przypomniał też papieskie słowa, że dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia!

Bp Zając powiedział, że cieszy się, że szlak nawiedzenia obrazu prowadzi od św. Kingi w Starym Sączu, poprzez spotkanie z tyloma świętymi oraz błogosławionymi ziemi tarnowskiej. „Na tym szlaku Miłosierdzia jest miejsce dla każdego, kto potrafi stanąć przed Bogiem w duchu i prawdzie. Jest to czasem trudne, wymaga pokory i cierpliwości, ale Jezus Miłosierny jest gotów iść nawet do szpitali i więzień, aby być źródłem przebaczenia i nadziei także dla tych marnotrawnych synów i córek, którzy być może zapomnieli nawet Dekalogu oraz matczynego pacierza, ale gdzieś w głębi serca tęsknią za Bogiem, przebaczeniem i prawdziwą miłością” – dodał.

Biskup Zając mówił też o zakończonej peregrynacji obrazu w archidiecezji krakowskiej. „Mogę zaświadczyć, że podczas tych świętych dni dokonywało się wiele takich wydarzeń, o których nie sposób zapomnieć: odzyskanie skarbu wiary, pojednanie z Bogiem i bliźnimi czasem po wielu latach, odnowienie więzi małżeńskich, rodzinnych i sąsiedzkich, włączenie się w działalność grup charytatywnych w parafii, podjęcie konkretnych postanowień na przyszłość, a nade wszystko uświadomienie sobie, że nasza wiara, wyniesiona z domu rodzinnego, jest wielkim skarbem, którego trzeba strzec, który trzeba pomnażać i którym trzeba żyć na co dzień” – powiedział kaznodzieja.

Biskup życzył diecezji tarnowskiej, by peregrynacja obrazu była czasem pogłębienia i umocnienia skarbu wiary. „Niech te święte dni ugruntują miłość w Waszych rodzinach, parafiach, miejscach nauki, pracy, cierpienia, ufnego zmagania o lepszą przyszłość. Pragnę Was zapewnić, że każdego dnia w łagiewnickim Sanktuarium będziemy „omadlać” kolejne parafie, które w danym dniu będzie nawiedzał Jezus Miłosierny, by te wyjątkowe lekcje miłosierdzia odnawiały oblicze Parafii i naszych serc. Niech w tym pielgrzymowaniu wiary towarzyszą nam tak bardzo aktualne słowa Papieża Miłosierdzia, które przekazał nam właśnie tutaj, przy tym ołtarzu w Starym Sączu: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” – powiedział na zakończeni homilii bp Jan Zając.

Do Starego Sącza przybyły pielgrzymki piesze i autokarowe. „Jezus Miłosierny jest nam bliski, chcemy modlić się o łaski dla naszych rodzin i diecezji. Byliśmy tutaj kiedy Jan Paweł II kanonizował św. Kingę. Wracają wspomnienia z papieskiej Mszy. Teraz są z nami relikwie bł. Jana Pawła II” – mówią pielgrzymi z Kamionki Wielkiej.

Do Starego Sącza przyjechali też oazowicze z całej diecezji – uczestnicy rekolekcji wakacyjnych i członkowie wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych z księżmi moderatorami, dla których rozpoczęcie peregrynacji ma dodatkowe znaczenie z racji obchodzonej przez nich 10. rocznicy zawierzenia Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej Miłosierdziu Bożemu.

Na zakończenie uroczystości biskup tarnowski Andrzej Jeż zawierzył diecezję tarnowską na czas peregrynacji miłosiernemu Bogu.

Hasłem peregrynacji są słowa zaczerpnięte z hymnu Magnificat: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50).

Obraz, który do tej pory peregrynował po archidiecezji krakowskiej, został pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI podczas audiencji generalnej w dniu 14 września 2011 roku.

Więcej zdjęć można obejrzeć w radiowej galerii na Facebooku <==

Powitanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego / Tarnowski Gość Niedzielny <==

Zobacz relację VIDEO

eb

Foto Tomasz Bryndal

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast