Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Unijne staże w Urzędzie Miejskim w Czchowie

Unijne staże w Urzędzie Miejskim w Czchowie

staze_ue-nW okresie wakacyjnym Urząd Miejski w Czchowie jest miejscem zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych przez 12 uczniów ZSP w Czchowie. W ramach porozumienia zawartego przez Urząd Miejski w Czchowie ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Iskierka Nadziei” do odbycia miesięcznych staży przyjęto 4 osoby. Uczniowie w pierwszej kolejności zapoznali się ze strukturą urzędu, jego strukturą, zasadami jego funkcjonowania, podstawowymi aktami prawa. W kolejnym etapie mają szanse na praktyczne zapoznanie się z konkretnymi obszarami działalności urzędu. Ta praktyczna wiedza zdobywana jest na różnych obszarach – od spraw finansowo- budżetowych, po prowadzenie postępowań administracyjnych.  To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia i Urzędu realizowane będzie w ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie, pod nazwą „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery”, a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne 8 osób oddelegowanych zostało na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Czchów a powiatem Brzeskim, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” POKL Działanie 9.2 a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stażyści w ramach 150 godzin zajęć zdobywają wiedze teoretyczną oraz uczą się wykorzystywać ją w praktyce, na konkretnych przykładach. Po zakończeniu staży uczniowie otrzymują certyfikaty, potwierdzające zdobyte umiejętności i wiedzę w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego.

Urząd Miejski w Czchowie od lat jest miejscem realizacji praktycznych zajęć – praktyk lub staży. Wychodzimy z założenia , że jest to jedna z szans jaką możemy stworzyć uczniom na początku ich drogi zawodowej. Staramy się tak organizować pracę stażystów aby każdy uczestnik nabył określony zakres wiedzy teoretycznej, zdobył kilka konkretnych, praktycznych umiejętności. Warto także podkreślić bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami stowarzyszenia „Iskierka nadziei” oraz pracownikami biura projektu w Starostwie Powiatowym w Brzesku – Jarosław Gurgul- sekretarz gminy Czchów.

ug

1 komentarz

  1. da się?da sie jak madry człowiek wie po co jest na Urzedzie

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast