Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCHW ZSP NR 2 W BRZESKU

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCHW ZSP NR 2 W BRZESKU

Z dniem 1 czerwca 2017 r. w naszej szkole rozpoczął się Projekt „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów.

Główne Cele Projektu:

– Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych CKZ.
– Rozwój oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół zawodowych w powiecie brzeskim.
– Dostosowanie systemów kształcenia i systemów szkoleń do potrzeb rynku pracy.
– Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami.
– Kompleksowe wsparcie uczniów oraz nauczycieli w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie przez uczniów doświadczenia na rynku pracy.

Grupą docelową projektu są uczniowie w wieku 15-20 lat z szkół zawodowych powiatu brzeskiego oraz z szkół zawodowych z obszaru województwa małopolskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z powiatu brzeskiego oraz z obszaru województwa małopolskiego.

Formy wsparcia:

– staże zawodowe/praktyki zawodowe,
– kursy zawodowe,
– dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
– doposażenie pracowni,
– wizyty zawodoznawcze.

Dnia 2 czerwca 2017 roku zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku Pana Jerzego Soski do życia został powołany podmiot wspierający kształcenie zawodowe w powiecie brzeskim pod nazwą Centrum Kompetencji Zawodowych w Brzesku.

CKZ ma stanowić wsparcie dla szkół prowadzących powiatu brzeskiego:

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie,
– Zespołu Szkół w Szczurowej,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej.

Branżą wiodącą działalności CKZ jest branża elektryczno-elektroniczna , a branżami uzupełniającymi branża administracyjno-usługowa i turystyczno- gastronomiczna.

Zadania CKZ:

– powołanie Rady Programowej,
– powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy,
– przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
– dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich upowszechnianiu,
– świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej,
– podejmowanie współpracy z pracodawcami w szczególności poprzez organizowanie praktyk i staży zawodowych,
– koordynowanie przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacji – organizowanie spotkań, szkoleń,
– wdrażanie nowych form nauczania według reformy systemu oświaty.

Realizacja projektu ma zwiększyć szanse przyszłych absolwentów szkół uczestniczących ww. projekcie w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Z uwagi na fakt rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów branż zawodowych jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych.

Siedziba CKZ mieści się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSP Nr 2 Brzesku, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko.

Krystian Zamiatała

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast