Don't Miss
Home » Wiadomości » Uwaga producenci mleka!

Uwaga producenci mleka!

W związku z wysokim skupem mleka w roku kwotowym 2012/2013 istnieje realne ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw po 7 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł 62,40%. W okresie od kwietnia do października 2012 r. skupiono o około 5,7% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2011/2012.

Producenci mleka mogą zapłacić karę!

W przypadku przekroczenia kwoty krajowej dostaw producenci, którzy przekroczą posiadaną kwotę indywidualną będą zobowiązani uiścić opłatę, której wysokość zostanie ustalona po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji. Maksymalna wysokość opłaty jest ustalona na poziomie 27,83 EUR za każde 100 kg mleka wprowadzone do obrotu ponad przysługującą kwotę indywidualną. Wyliczając wysokość kary danemu dostawcy brana jest pod uwagę ilość mleka wprowadzona do obrotu ponad przysługującą kwotę indywidualną, wysokość opłaty ustalonej za 100 kg mleka, kurs euro oraz krajowy współczynnik realokacji. (Współczynnik realokacji to iloraz sumy niewykorzystanych przez dostawców kwot indywidualnych i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy do przekroczonych przez dostawców kwot indywidualnych).

Co zrobić by uniknąć przekroczenia kwoty indywidualnej?

Mechanizmami, z których skorzystać mogą dostawcy, którzy przekroczyli bądź prognozują przekroczenie posiadanej kwoty indywidualnej są:

  • dokonanie konwersji kwoty indywidualnej. Wniosek (Kml_P9_f1) można złożyć tylko do końca grudnia,
  • złożenie wniosku (Kml_P6_f1) o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej, termin składania wniosku upływa 31 stycznia 2013 roku,
  •  zakup lub darowizna kwoty i złożenie wniosku (Kml_P5_f1) o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Termin składnia upływa ostatniego dnia lutego,

Należy pamiętać, że została zniesiona regionalizacja KI w związku z tym można dokonywać transferów kwoty indywidualnej na terenie całego kraju.

Wnioski w określonych wyżej terminach można składać w Oddziale Terenowym ARR w Krakowie. Ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Kwotowania Produkcji Mleka OT ARR w Krakowie 12 424-09-45 lub 12 424-09-55 oraz pracownikami Sekcji Informacji i Promocji: tel. 12 424-09-62.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast