Don't Miss
Home » Wiadomości » W Czchowie powstanie nowoczesne place targowe

W Czchowie powstanie nowoczesne place targowe

wreczenie umowa1Kolejne nowoczesne targowiska, dofinansowane z programu PROW zostaną wybudowane w Małopolsce – środki trafią również do Czchowa. Władze Małopolski przeznaczyły 1 mln zł na inwestycję w Bochni i 567 tys. zł na nowy targ w Czchowie. 4 listopada w Tarnowie Stanisław Sorys z zarządu województwa przekazał burmistrzowi Bochni Stefanowi Kolawińskiemu i burmistrzowi Czchowa Markowi Chudobie umowy gwarantujące dofinansowanie.

– Samorząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu po raz drugi konkursu na budowę targowisk po to, by powstawały nowoczesne place wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Poprzez realizację programu staramy się zbliżyć rolników do konsumentów. Chcemy, aby na naszych stołach były promowane i serwowane małopolskie produkty – mówił Stanisław Sorys.

o przyznanie pomocy w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: „ Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 568 469,00 zł.

W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczne i przyjazne miejsce sprzedaży produktów lokalnych w miejscowości Czchów. Wsparcie inwestycji przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wyrównania szans rozwojowych między miastem a obszarami wiejskimi, a tym samym wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Zarząd województwa przeznaczył ponad 4,2 mln złotych na budowę i modernizację targowisk także w Andrychowie, Korzennej i Łącku. Wszystkie 5 wniosków złożone w II naborze otrzyma dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007–2013. Stanisław Sorys przypomniał, że w I naborze wniosków w 2012 roku przyjęto do realizacji 19 projektów na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł.

Obecni na spotkaniu burmistrzowie złożyli podziękowanie zarządowi województwa, w szczególności Stanisławowi Sorysowi za dobrą współpracę oraz pragmatyczne podejście do całego zagadnieni.a

– Uzyskane środki przyczynią się do wybudowania nowych targowisk spełniających wszystkie normy, a tym samym przyczynią się do poprawy warunków osób prowadzących działalność targową – podkreślali burmistrzowie.

malopolskie.pl / czchow.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast