Don't Miss
Home » Wiadomości » Wójt Kwaśniak z 20-tym absolutorium

Wójt Kwaśniak z 20-tym absolutorium

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w środę, 30 maja br. wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak otrzymał kolejne absolutorium z tytułu wykonania budżetu, tym razem za 2017 rok. Udzielenie przez Radę Gminy absolutorium poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie udzielenia absolutorium.

– Realizacja budżetu 2017 roku stanowi powód do satysfakcji. Wykonaliśmy kolejny dobry budżet, który być może nie obfitował w jakieś spektakularne inwestycje, ale pozwolił w pełni zrealizować przyjęte w nim założenia – mówi wójt Janusz Kwaśniak. – Na zaplanowane zadania wydatkowano 35 milionów 661 tysięcy 156 złotych, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 5 milionów 509 tysięcy 289 złotych, co stanowi 15,45 % wydatków budżetu ogółem. Kilka z projektów, które oczekiwały na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym UE otrzymało pozytywne decyzje. Nie inaczej jest w roku bieżącym, gdzie prowadzimy procedury przetargowe, celem wyłonienia wykonawców, ważnych z punktu widzenia gminy Borzęcin inwestycji. Stąd w zakresie robót zarówno kubaturowych, jak i drogowych będzie w najbliższym czasie wiele się działo – zapowiada.

Jak podkreślił gospodarz gminy Borzęcin dobrze wykonany budżet jest efektem pracy i zaangażowania wielu osób: radnych, pracowników urzędu gminy, kierowników i pracowników jednostek, sołtysów, organizacji, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Borzęcin, którzy na co dzień efektywnie realizują kolejne zadania, wykonując budżet lub realizując przedsięwzięcia w ramach udzielonych dotacji.

– To zespołowa praca, która przynosi wymierne efekty – podkreśla wójt Kwaśniak.

Gratulacje i słowa podziękowania wójtowi gminy w imieniu radnych złożył Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

– Udzielone po raz kolejny absolutorium jest wynikiem rzetelnej i efektywnej pracy, która przynosi wymierne korzyści w postaci kolejnych inwestycji podnoszących komfort życia mieszkańców. Panu Wójtowi życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji samorządowych i osobistych planów – mówi Przewodniczący Rady.

Wójt Kwaśniak podziękował również mieszkańcom gminy.

– Szczególne Słowa Podziękowania, kieruję do Was, Drodzy Mieszkańcy, za każde dobre słowo, uwagę, podpowiedź, propozycje i wsparcie, jakiego doświadczam na co dzień. Bo tak naprawdę, bez Was nie byłoby ani rozwoju gminy, ani też samorządowych sukcesów. Za wszystko, wszystkim, mniej lub bardziej zaangażowanym Serdecznie Dziękuję – mówił wójt.

To już 20. z kolei absolutorium udzielone Januszowi Kwaśniakowi z tytułu pełnienia funkcji wójta gminy Borzęcin.


ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast