Don't Miss
Home » Wiadomości » Wręczono wyróżnienia w plebiscycie

Wręczono wyróżnienia w plebiscycie

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wręczono nagrody i wyróżnienia w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Osobowość Roku 2017”. W trwającym od stycznia do połowy lutego konkursie promowano osoby, które w minionym, 2017 roku wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. W kategorii KULTURA, Powiat Brzeski nagrodzony został Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, organizator kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim, w tym cyklicznych, plenerowych imprez masowych dla wielotysięcznej widowni: „Borzęckie Święto Grzyba” oraz „Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej”, a także prezes Stowarzyszenia LGD „Kwartet na Przedgórzu” wspierającego rozwój lokalny w ramach inicjatywy LEADER na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów.

– Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, dziękuję także za wiele pozytywnych komentarzy i opinii przekazywanych do mnie w czasie głosowania i po nim, czy to osobiście, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych komentuje Piotr Kania.Na wynik ten i wyróżnienie składa się praca wielu osób. Dziękuję serdecznie moim Współpracownikom z GOK Borzęcin z którymi mam okazję współpracować od wielu już lat. Dziękuję Władzom Samorządowym z Wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele za współpracę i tworzenie dobrego klimatu do budowania marki kulturalnej Gminy Borzęcin, w której staramy się, aby wiele się działo. Dziękuję serdecznie mojej Rodzinie, za cierpliwość i zrozumienie tego, że często muszę być poza domem, na organizowanych wydarzeniach. Praca dla małych, lokalnych społeczności może dawać dużo satysfakcji. Budujmy wspólnie, angażujmy pozytywnych ludzi, stawiajmy sobie ambitne cele i róbmy swoje. Jest duża szansa na to, że ludzie to kiedyś docenią. A otrzymane wyróżnienie chciałbym zadedykować tym wszystkim, którzy na co dzień z wielkim zapałem pracują dla swoich środowisk. Z moich obserwacji wynika, że Takich Osób jest choćby w Gminie Borzęcin naprawdę wiele!

Podczas odbywającej się gali, oprócz konkursu na „Osobowość Roku 2017”, już po raz 26 wręczono także wyróżnienia dla „Ludzi Roku 2017” w Małopolsce. Kapituła konkursowa uhonorowała 11 osób zasłużonych dla województwa w różnych dziedzinach, którzy swoimi dokonaniami rozsławiają region w kraju, a często również poza jego granicami. Są to: Adam Zagajewski, o. Marek Donaj, Katarzyna Konewecka-Hołój, Maria Matyszkowicz oraz Marek Kramarczyk, Angelika Orszulak, prof. Jacek Purchla, Barbara Ślizowska-Konopka, Janusz Trzebiatowski, Krzysztof Wnęk oraz dr Mirosław Zajdel.

Warto wspomnieć także nazwiska osób, którzy zwyciężyli w powiecie brzeskim w pozostałych kategoriach plebiscytu. W kategorii: SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA zwyciężył Łukasz Przybyło, Prezes Fundacji TIMSZEL, w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA najwięcej głosów w powiecie brzeskim miała Angelika Grabska-Czyżycka z Brzeska, współwłaścicielka centrum Planeta a w kategorii BIZNES – Dominik Chamioło z Gnojnika – prezes zarządu firmy PAGEN sp. z o.o.

Tegoroczny plebiscyt na „Osobowość roku” był organizowany po raz drugi. O wiele większą tradycję ma akcja „Ludzi Roku”, która trwa nieprzerwanie od 1992 roku. Zgodnie z ideą akcji nagradzane jest przede wszystkim dobro, jakie człowiek może wyświadczyć drugiemu oraz inne piękne cechy: bohaterstwo, przedsiębiorczość, inicjatywa, rzetelność, solidność, nieprzeciętność, gospodarność czy wierność ideałom.

IB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast