Don't Miss
Home » Wiadomości » Wsparcie finansowe na promocję produktów wysokiej jakości

Wsparcie finansowe na promocję produktów wysokiej jakości

Agencja Rynku Rolnego przyznaje środki finansowe na działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych wysokiej jakości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 133).

Celem tych działań jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemem jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty aktywnie uczestniczące w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności.

O środki finansowe w ramach działania 133 mogą ubiegać się:

  • Producenci prowadzący na terenie Polski produkcję w ramach systemów jakości żywności (Wspólnotowego Systemu Certyfikacji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, Rolnictwa Ekologicznego, Integrowanej Produkcji, Jakość i Tradycja, oraz Systemu QMP) działający w formie grupy producentów. (Jako grupę producentów uznaje się organizację o dowolnej formie prawnej, która zrzesza producentów żywności wysokiej jakości).
  • Podmioty działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego, które same lub ich członkowie wytwarzają produkty w ramach systemów jakości żywności.(np. spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie gminne).

Pomoc udzielana jest w formie refundacji wynoszącej 70 % kosztów kwalifikowanych faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych.

Do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji zalicza się m.in.: reklamę w mediach, promocję w punktach sprzedaży, przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych, udział w pokazach, wystawach i targach, organizację szkoleń i konferencji, prowadzenie serwisu internetowego, najmu powierzchni reklamowej, publikację broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych. Promować można specyficzne cechy produktów, ich jakość, tradycje wykonania, walory smakowe.

Wśród beneficjentów, którzy korzystają ze środków finansowych z Działania 133 na kampanie promocyjną i informacyjną są m.in. Spółdzielnia Społem w Kielcach producent Majonezu Kieleckiego, Spółdzielnia Pszczelarska APIS z Lublina na kampanię promocyjną Miodów Pitnych, Stowarzyszenie Augustowsko-Podlaskie Eko-Rolników na promocję Soków z Aronii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do momentu wyczerpania środków finansowych – do wykorzystania pozostało ok. 35 mln zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy z programu „Działania Informacyjne i Promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013” udostępniony jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl w dziale „Promocja żywności”, w centrali ARR oraz w OT ARR w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat Działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” można otrzymać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu: 12/424-09-62 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 22/ 661-72-72.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast