Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wsparcie finansowe na promocję produktów wysokiej jakości

Wsparcie finansowe na promocję produktów wysokiej jakości

Agencja Rynku Rolnego przyznaje środki finansowe na działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych wysokiej jakości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 133).

Celem tych działań jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemem jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty aktywnie uczestniczące w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności.

O środki finansowe w ramach działania 133 mogą ubiegać się:

  • Producenci prowadzący na terenie Polski produkcję w ramach systemów jakości żywności (Wspólnotowego Systemu Certyfikacji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, Rolnictwa Ekologicznego, Integrowanej Produkcji, Jakość i Tradycja, oraz Systemu QMP) działający w formie grupy producentów. (Jako grupę producentów uznaje się organizację o dowolnej formie prawnej, która zrzesza producentów żywności wysokiej jakości).
  • Podmioty działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego, które same lub ich członkowie wytwarzają produkty w ramach systemów jakości żywności.(np. spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie gminne).

Pomoc udzielana jest w formie refundacji wynoszącej 70 % kosztów kwalifikowanych faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych.

Do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji zalicza się m.in.: reklamę w mediach, promocję w punktach sprzedaży, przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych, udział w pokazach, wystawach i targach, organizację szkoleń i konferencji, prowadzenie serwisu internetowego, najmu powierzchni reklamowej, publikację broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych. Promować można specyficzne cechy produktów, ich jakość, tradycje wykonania, walory smakowe.

Wśród beneficjentów, którzy korzystają ze środków finansowych z Działania 133 na kampanie promocyjną i informacyjną są m.in. Spółdzielnia Społem w Kielcach producent Majonezu Kieleckiego, Spółdzielnia Pszczelarska APIS z Lublina na kampanię promocyjną Miodów Pitnych, Stowarzyszenie Augustowsko-Podlaskie Eko-Rolników na promocję Soków z Aronii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do momentu wyczerpania środków finansowych – do wykorzystania pozostało ok. 35 mln zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy z programu „Działania Informacyjne i Promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013” udostępniony jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl w dziale „Promocja żywności”, w centrali ARR oraz w OT ARR w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat Działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” można otrzymać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu: 12/424-09-62 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 22/ 661-72-72.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Krakowie

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast