Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wsparcie rynku produktów pszczelich

Wsparcie rynku produktów pszczelich

pszczolyOddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie informuje, że do 31 października 2013 r. można składać projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014. Głównym celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu – co w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i stałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo – rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Indywidualni pszczelarze mogą skorzystać ze środków finansowych za pośrednictwem związków pszczelarskich. Końcowy odbiorca wsparcia – gospodarstwo pasieczne musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Korzystanie z dofinansowania prowadzonych działań możliwe jest na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego programu pszczelarskiego przygotowywanego przez każde państwo członkowskie. W opracowywaniu powyższego programu biorą udział Związki i Stowarzyszenia Pszczelarzy z całego kraju. Obecnie realizowany jest czwarty program na lata 2013/14 – 2015/16. Dofinansowanie polskiego programu z budżetu UE wyniesie w 2014 r. 2 761 211 mln €. W sezonie 2013/2014 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków warrozobójczych, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych, produkcja filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozbójczych.

 Podmioty zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie składają na opracowanych przez Agencję formularzach projekty planowanych działań. Projekty mogą zostać złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrali ARR. Realizacja projektów powinna się zakończyć najpóźniej do 14 sierpnia roku następnego po roku, w którym złożono projekt. Przez zakończenie realizacji rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku o refundację wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu: 12/424-09-62, oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

ARR w Krakowie

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast