Don't Miss
Home » Wiadomości » Wybudowano Pomnik Ofiar Pacyfikacji Borzęcina Dolnego

Wybudowano Pomnik Ofiar Pacyfikacji Borzęcina Dolnego

Nowy pomnik, upamiętniający mieszkańców Borzęcina Dolnego pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej wybudowała Gmina Borzęcin na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dolnym. Stało się to możliwe dzięki dotacji pozyskanej na ten cel z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych. Prace budowlane, po uprzednim opracowaniu projektu przez Pracownię Architektoniczną Ewa Bień z Tarnowa, wykonał Zakład Budowlano-Kamieniarski „Granpek” z Tymowej. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 31 tysięcy 980 złotych.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Borzęcin w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak podpisał z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie porozumienie na wykonanie nowego nagrobka na mogile wojennej trzech ofiar terroru hitlerowskiego, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Borzęcinie Dolnym. W mogile tej spoczywają: Stanisław Rogóż (22 IX 1922 r. – †9 V 1943 r.), Eugeniusz Sobota (4 XI 1922 r. – †9 V 1943 r.) i Józef Stolarz (24 XI 1911 r. – †14 III 1944 r.).

Poprzedni pomnik znajdował się w złym stanie technicznym. Informowała o tym wielokrotnie Pani Janina Oleksy, monitując w sprawie m.in. za pośrednictwem pism do różnych urzędów i instytucji. Starania w tym zakresie trwały wiele lat, aż w końcu dzięki przychylności Wojewody Małopolskiego zakończyły się oczekiwaną realizacją zadania – mówi Franciszek Siudut, inspektor w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Prace związane z budową nowego pomnika zrealizowano przy akceptacji i współpracy z rodzinami pomordowanych. Ostateczna propozycja projektu została zaakceptowana przez pod koniec października 2017 roku przez: Janinę Oleksy, Stanisława Stolarza, Władysławę Nabiał i Mirosława Pitrę.         

—                 

(rb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast